Organizacja miejsc stażowych dla osób z niepełnosprawnością

2023-05-24


Pracodawco i Przedsiębiorco!

Zachęcamy Cię do organizacji miejsc stażowych dla osób z niepełnosprawnością, które będą finansowane ze środków PFRON oraz Funduszu Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach prowadzi nabór wniosków o organizację miejsc stażowych dla osób z niepełnosprawnością.

Organizując staż, zyskujesz:

  • szansę na uzyskanie wykwalifikowanego pracownika,
  • brak kosztów po stronie pracodawcy,
  • czas na dostosowanie umiejętności stażysty do potrzeb firmy.

Wnioski przyjmowane są w sposób ciągły do wyczerpania puli środków. Druki znajdziesz na stronie internetowej www.myslenice.praca.gov.pl

Wniosek możesz złożyć:

  1. Osobiście, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach (ul. Drogowców 2) lub Filii Urzędu w Dobczycach (ul. Szkolna 20 b).
  2. Drogą pocztową (za pośrednictwem operatora pocztowego).
  3. Elektronicznie przez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON dostępny na stronie (system SOW).
  4. Elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrzynki ePUAP:pup_myslenice/SkrytkaESP).

WAŻNE: Pamiętaj, że wniosek złożony w postaci elektronicznej musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpis potwierdzony profilem zaufanym.

Możesz wskazać konkretną osobę z niepełnosprawnością, którą chcesz przyjąć na staż.

Więcej informacji uzyskasz:

  • osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy, ul. Drogowców 2, pokój nr 8,
  • telefonicznie dzwoniąc na nr Tel.: 12 372 96 09.
NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl