Ogłoszenie o wyborze ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - piłka nożna

2021-07-06


                                                                                                                                                                                                                                                                Pcim, 05.07.2021r.

SA.524.3.2021

 

Ogłoszenie

o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych z rodzaju

1) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – piłka nożna (runda jesienna sezonu piłkarskiego 2021/2022)

 ogłoszonych Zarządzeniem Nr 43/2019 Wójta Gminy Pcim z dnia 15 czerwca 2021 roku

 

Do konkursu przystąpiły 3 organizacje pozarządowe. Złożono 3 oferty. Złożone oferty spełniają wymagania formalne, zostały ocenione. Przyznano dotacje:

 

 

Nr oferty

Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa zadania

Przyznana

kwota dotacji

1.

Ludowy Klub Sportowy „Wicher”

LKS Wicher – Piłka nożna w Stróży – runda jesienna sezonu piłkarskiego 2021/2022

26 000,00 zł

2.

Klub Sportowy LKS Trzebunia

LKS Trzebunia – Piłka nożna w Trzebuni – runda jesienna sezonu piłkarskiego  2021/2022

15 000,00 zł

3.

Klub Sportowy Pcimianka

Pcimianka Pcim – Piłka nożna w Pcimiu – runda jesienna sezonu piłkarskiego 2021/2022

67 000,00 zł

 

 

                                  mgr Piotr Hajduk

                                      Wójt Gminy

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl