Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego.

2023-01-10


Pcim, 09.01.2023 r.

 

SA.524.1.2023

 

Ogłoszenie

o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej piłka nożna – kluby sportowe I i II kwartał 2023 r. runda wiosenna sezonu piłkarskiego 2023/2024, siatkówka, cheerleading – od I do IV kwartał 2023 r. ogłoszonych Zarządzeniem Nr 133/2022 Wójta Gminy Pcim z dnia 19 grudnia 2022 roku

 

Do konkursu przystąpiło 5 organizacji pozarządowych ( kluby, fundacje, uczniowskie kluby sportowe). Złożono 5 ofert. Złożone oferty spełniają wymagania formalne, zostały ocenione. Przyznano dotacje:

 

 

Nr oferty

Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa zadania

Przyznana

kwota dotacji

1

Akademia Małego Sportowca

„ Bądź sprawny jak Lampart” rozwój i popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pcim

41 000,00 zł

 

Nr oferty

Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa zadania

Przyznana

kwota dotacji

2

Ludowy Klub Sportowy Wicher Stróża

LKS Wicher Stróża -  piłka nożna w Stróży, runda wiosenna sezonu piłkarskiego 2023/2024

35 000,00 zł

 

   Nr oferty

Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa zadania

Przyznana

kwota dotacji

3

Klub Sportowy LKS TRZEBUNIA 

LKS Trzebunia - Piłka nożna w Trzebuni - runda wiosenna sezonu piłkarskiego 2023/2024

24 000,00 zł

 

Nr oferty

Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa zadania

Przyznana

kwota dotacji

4

Klub Sportowy Pcimianka

Klub Sportowy  KS Pcimianka  - Piłka nożna w Pcimiu  - runda wiosenna sezonu piłkarskiego 2023/2024

80 000,00 zł

 

Nr oferty

Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa zadania

Przyznana

kwota dotacji

5

Uczniowski Klub Sportowy KONIK

 Akrotime

15 000,00 zł

 

 

 

mgr Piotr Hajduk

Wójt Gminy

 

 

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl