Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację w 2022r. zadań publicznych.

2022-06-07


Pcim, 30.05.2022 r.

 

SA.524.2.2022

 

Ogłoszenie

o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych

w zakresie: działania na rzecz osób niepełnosprawnych i działalność na rzecz kultury, sztuki , folkloru i ochrony dóbr kultury ogłoszonych Zarządzeniem Nr 57/2022 Wójta Gminy Pcim z dnia 09 maja 2022 roku

 

Do konkursu przystąpiły 2 organizacje pozarządowe. Złożono 2 oferty. Złożone oferty spełniają wymagania formalne, zostały ocenione. Przyznano dotacje:

 

  • Działalność na rzecz kultury, folkloru i ochrony dóbr kultury

Nr oferty

Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa zadania

Przyznana

kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie Związek Podhalan w Polsce im. Świętego Jana Pawła II Oddział Górali Kliszczackich w Trzebuni

Ochrona Dziedzictwa Górali Kliszczackich

10 000,00 zł

  • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Nr oferty

Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa zadania

Przyznana

kwota dotacji

2.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Nadzieja”

„Nadzieja łączy”

12 000,00 zł

 

 

 

mgr Piotr Hajduk

Wójt Gminy

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl