Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego.

2022-01-05


                                                                                                                                                                                                                                   Pcim, 05.01.2022 r.

 

 

Ogłoszenie

o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (piłka nożna – kluby sportowe – I i II kwartał 2022 – runda wiosenna, siatkówka i cheerleading – stowarzyszenia, fundacje, uczniowskie kluby sportowe – I do IV kwartał 2022)  ogłoszonych Zarządzeniem Nr 3/2022 Wójta Gminy Pcim z dnia 05 stycznia 2022 roku.

 

Do konkursu przystąpiło 5 organizacji pozarządowych.  Złożono 5 ofert. Złożone oferty spełniają wymagania formalne, zostały ocenione. Przyznano dotacje:

 

 

Nr oferty

Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa zadania

Przyznana

kwota dotacji

1

Akademia Małego Sportowca

„Malisportowcy – Amisiaki w grze” rozwój i popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pcim

31000,00 zł

 

2

  Klub Sportowy LKS Wicher

LKS Wicher – Piłka nożna w Stróży - runda wiosenna sezonu piłkarskiego 2021/2022

  27000,00zł

 

3

Klub Sportowy Pcimianka

Pcimianka Pcim -  Piłka nożna w Pcimiu – runda wiosenna sezonu piłkarskiego 2021/2022

69000,00 zł

 

      4

Klub Sportowy LKS Trzebunia

LKS Trzebunia – runda wiosenna sezonu piłkarskiego 2021/2022

16000,00 zł

 

      5

Uczniowski Klub Sportowy KONIK

Akrotime

18000,00 zł

 

 

mgr Piotr Hajduk

Wójt Gminy

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl