Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

2021-01-04


SA.524.2.2021

 

 

Ogłoszenie

o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Wspieranie  i upowszechnianie kultury fizycznej: piłka nożna – kluby sportowe – I i II kwartał 2021r. – runda wiosenna , siatkówka, cheerleading – stowarzyszenia, fundacje, uczniowskie kluby sportowe – I do IV kwartał 2021r. ogłoszonych Zarządzeniem 127/2020 Wójta Gminy Pcim z dnia 15 grudnia 2020 roku.

 

Do konkursu przystąpiło 5 organizacji pozarządowych. Złożono 5 ofert.  Złożone oferty spełniają wymagania formalne, zostały ocenione. Przyznano dotacje:

 

Nr oferty

Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa zadania

Przyznana

kwota dotacji

1.

                              Akademia Małego Sportowca

„Minisiatkówka – zaczynamy zabawę „ rozwój i popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży z trenu Gminy
Pcim

30 000,00 zł

2.

                         Ludowy Klub Sportowy „WICHER”

LKS Wicher - Piłka nożna w Stróży- runda wiosenna sezonu piłkarskiego 2020/2021

26 000,00 zł

3.

KLUB SPORTOWY LKS TRZEBUNIA

LKS TRZEBUNIA  - Piłka nożna w Trzebuni - runda wiosenna  sezonu piłkarskiego 2020/2021

15 000,00 zł

4.

Uczniowski Klub Sportowy KONIK

Cheertime

18 000,00zł

5.

Klub Sportowy Pcimianka

Pcimianka Pcim – Piłka nożna w Pcimiu – runda wiosenna sezonu 2020/2021

76 000,00 zł

 

 

mgr Piotr Hajduk

Wójt Gminy Pcim

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl