Ogłoszenie o uprawie maku i konopi włóknistych

2021-09-10


Ogłoszenie o uprawie maku i konopi włóknistych

Wójt Gminy Pcim informuje, że zgodnie z ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020r. poz. 2050 z późn. zm.) zobowiązany jest przekazać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego informacje dotyczące ilości planowanego areału uprawy maku i konopi włóknistych na terenie Gminy Pcim w 2022 roku. Powyższe dane posłużą do przygotowania uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego, w której zostanie zatwierdzona ogólna powierzchnia przeznaczona pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz przedstawiona rejonizacja tych upraw.

Z uwagi na powyższe prosimy wszystkich zainteresowanych uprawą w/w roślin w 2022 roku o zgłoszenie powierzchni i miejsca planowanego areału w terminie do 25 września 2021 roku.

W powyższym zgłoszeniu należy określić:
– imię i nazwisko/ nazwę podmiotu zgłaszającego,
– dane kontaktowe: telefon, adres e-mail,
– wskazanie gatunku uprawy (mak, konopie włókniste),
– lokalizacja uprawy – (numer ewidencyjny działki oraz miejscowość)
– powierzchnia uprawy w ha .

Zgłoszenia należy dokonać składając pisemną informację na dzienniku podawczym w godzinach pracy Urzędu, poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek, środa, czwartek, piątek  – 7.30 – 15.30 więcej informacji pod nr telefonu: 122748050 wew. 18

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl