OGŁOSZENIE KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W MYŚLENICACH

2021-02-23


Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach informuje, że w związku z wprowadzeniem Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20.06.2016 r. został opracowany plan działań priorytetowych dla miejscowości Stróża i Trzebunia obejmujący zagadnienia:

Niestosowanie się do przepisu art. 77 Kodeksu Wykroczeń tj.: niezachowanie należytych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt głównie trzymanie psów bez zabezpieczenia na terenie miejscowości Stróża i Trzebunia.

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl