Odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego

2021-07-22


ZARZĄDZENIE Nr 56/2021

WÓJTA GMINY PCIM

z dnia 22 lipca 2021 r.

w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego

 

Na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 z późń. zm.), zarządzam:

§ 1

W związku z unormowaniem się sytuacji powodziowej na terenie Gminy Pcim, odwołuję pogotowie przeciwpowodziowe z dniem 22 lipca 2021  r. godz. 12:00 dla Gminy Pcim.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Pcim

Piotr Hajduk

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl