Odbiór wyrobów zawierających azbest


Świadczenie przez Gminę Pcim usługi odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest stanowiących własność osób fizycznych polega na sfinansowaniu przez Gminę Pcim całości prac związanych z odbiorem, transportem i utylizacją płyt azbestowych płaskich
i falistych, na warunkach określonych w Regulaminie, który znajduje się poniżej w sekcji "Pliki do pobrania".

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl