Od pierwszych dni stycznia 2023 r. trwa drugi etap dystrybucji węgla

2023-01-12


Od początku stycznia 2023 r. Gmina Pcim, realizuje drugi etap dystrybucji węgla dla mieszkańców gminy.

Mając na uwadze ukształtowanie terenu gminy oraz okres zimowy, gdzie w przypadku znacznych opadów śniegu utrudniona jest możliwosć dojazdu do posesji samochodów dostawczych, zalecamy, aby nie zwlekać z zakupem węgla;

Osoby, które nie złożyły wniosku o zakup węgla, mogą to zrobić w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2023 r.

 


Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego tj. węgla składa osoba uprawniona do dodatku węglowego w formie:

1) papierowej - osobiście - Urząd Gminy w Pcimiu, Pcim 563, 32-432 Pcim w godz.: poniedziałek 7.30 - 17.00, wtorek - piątek: 7.30-15.30 (uprasza się o czytelne wypełnienie i podpisanie wniosku)

2) elektronicznie – za pośrednictwem platformy moj.gov.pl (serwis.epuap.gov.pl) poprzez formularz Pismo ogólne, należy dołączyć wypełniony formularz wniosku. Wniosek należy podpisać elektronicznie, zaadresować na Urząd Gminy Pcim i wysłać. Ważne:
- adres skrytki ePUAP Urzędu Gminy Pcim: /120904/skrytka lub /120904/SkrytkaESP
- korespondencja musi być podpisana elektronicznie przez wnioskodawcę profilem zaufanym lub e-dowodem lub podpisem kwalifikowanym.

Informację o pozytywnie zweryfikowanym wniosku Urząd Gminy Pcim przekazuje Wnioskodawcy telefonicznie (sms) lub e-mail.

Cena węgla (węgiel orzech (+25 mm), węgiel groszek (ekogroszek 5-25 mm)) wynosi 1990 zł brutto za 1 tonę. Dodatkowo wynegocjowano dla mieszkańców bezpłatny dowóz na terenie Gminy Pcim, bez względu na miejscowość (Pcim, Stróża, Trzebunia) oraz zamówiony tonaż.

Sprzedaż i dystrybucja odbywa się na podstawie składanych wniosków, które zostały pozytywnie zweryfikowane. Po weryfikacji wniosku mieszkaniec otrzymuje wiadomość (telefon lub mail) z prośbą o dokonanie wpłaty przelewem na konto Urzędu Gminy Pcim (numer konta 13 8591 0007 0230 0000 0042 0001, tytuł przelewu: asortyment i ilość, imię i nazwisko oraz adres Wnioskodawcy np.: węgiel orzech 1,5 tony, Jan Kowalski, 32-432 Pcim 2890). Wpłaty można również dokonywać osobiście w kasie urzędu tylko gotówką!

Po zaksięgowaniu należności Urząd Gminy w Pcimiu wystawi imienną fakturę, którą przekaże na składy opałowe, z którymi zawarł stosowne umowy:
-> EN22 sp. z o.o. oddział Myślenice ul. Juliusza Słowackiego 95, 32­-400 Myślenice (wjazd od Partyzantów)
-> "TRANS-OPAŁ" MARCIN MAJDA ul. Kazimierza Wielkiego 194, 32-400 Myślenice

Skład opałowy poinformuje telefonicznie wnioskodawcę o możliwości dostarczenia węgla i ustali termin dostawy: EN22 sp. z o.o. telefon 503824489 lub 797122341, "TRANS-OPAŁ" MARCIN MAJDA telefon 695984581 lub 605444354.

Usługi dodatkowo płatne u dystrybutora (EN22 sp. z o.o. lub "TRANS-OPAŁ" MARCIN MAJDA) które można ustalić przed dostawą: workowanie, 200 zł brutto/1 tona.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl