NIEPODLEGŁA - DOSTĘPNA BAZA WIEDZY

2021-02-11


[Źródło: Biuro Programu "Niepodległa"]

Biuro Programu „Niepodległa” współpracuje z wieloma instytucjami, które włączyły się w świętowanie stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości. W ten sposób powstała ogromna baza wiedzy, z której mogą korzystać m.in. samorządowe instytucje kultury i szkoły.

Zespół portalu HISTORIA: POSZUKAJ opracował dwa zestawy pakietów dydaktycznych, które bazują na najciekawszych artykułach naukowych specjalistów m.in. z zakresu historii, historii sztuki i muzealnictwa. Każdy pakiet zawiera wprowadzenie metodyczne z charakterystyką materiałów oraz propozycjami ćwiczeń ułatwiających pracę ze wskazanymi tekstami. Współgrają z nimi fiszki online i podcasty.

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku przygotowało cykl oksfordzkich debat historycznych. Użytkownicy mają do dyspozycji podręcznik o prowadzeniu debat, artykuły instruktażowe i serię zeszytów historycznych pomagających przeprowadzić dyskusje na tematy niepodległościowe. Celem projektu jest przekazanie umiejętności prowadzenia debaty, w której tworzeniu logicznej argumentacji towarzyszy otwartość na racje drugiej strony oraz szacunek dla dyskutanta i jego odmiennych poglądów.

Projekt Archiwa Rodzinne Niepodległej uczy i radzi jak dbać o pamiątki z rodzinnych archiwów. Poradnik, napisany przez profesjonalnych archiwistów, zawiera odpowiedzi na pytania: jak własnoręcznie przeprowadzić porządkowanie archiwum, jak je opisać, jak dokonać prostych zabiegów konserwatorskich i jak digitalizować materiały. Na stronie projektu dostępne są także kolekcje, które zostały już profesjonalnie zdigitalizowane.

W ramach projektu „Geograficzno-Polityczny Atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: Perspektywa 2022” powstały scenariusze lekcji geograficzno-politycznych do wykorzystania w czasie lekcji geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach średnich. Dodatkowo naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego co kilka dni publikują nowe mapy prezentujące różne zagadnienie geopolityczne i udostępnili ebook pierwszego wydania „Geograficzno-politycznego atlasu Polski”.

Ninateka ma dwie prepozycje. Projekt „ Polskie Sto Lat” to serialowa podróż w ostatni wiek historii Polski. 42 filmy dokumentalne, bazujące na archiwalnych materiałach, ukazują najważniejsze zagadnienia polityczne, społeczne i gospodarcze, od odzyskania niepodległości, po wejście do NATO i UE. Z kolei w serii etiud filmowych „ Szczęśliwy naród, który ma poetę… Polskie wiersze 1918-2018” współcześni poeci i krytycy przedstawiają wybrane przez siebie wiersze i sylwetki artystów sprzed lat w interpretacji studentów i absolwentów Akademii Teatralnej w Warszawie.

Więcej projektów i propozycji zajęć online można znaleźć na stronie niepodlegla.gov.pl. Czekają tam np. linki do lekcji muzealnych Muzeum Narodowego w Kielcach czy Muzeum Stuthoff w Sztutowie. W zakładce O Niepodległej można także znaleźć liczne materiały do pobrania przygotowane przez Biuro Programu „Niepodległa”, w tym m.in. gotowe wystawy tematyczne. Zapraszamy do skorzystania!

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl