Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II


Od września 2017 Gmina Pcim w partnerstwie z Województwem Małopolskim realizuje ponownie projekt Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w ramach RPO WM na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego  m.in. celem jest podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. W  ramach projektu od września  uruchomiono  Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa) w Szkole Podstawowej nr 1 w Pcimiu, w Szkole Podstawowej nr 1 w Stróży oraz w Szkole Podstawowej w Trzebuni. Adresatami działań podejmowanych w ramach "SPInKi" są uczniowie klas gimnazjalnych, ich rodzice.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa do pobrania w dziale "Pliki do pobrania"

Koordynator projektu: Iwona Zięba

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl