Modernizacja boiska w Stróży i budowa tężni w Pcimiu

2021-06-24


                                                Grafika przedstawia kilka logo: Unii Europejskiej, PROW, Małopolski, LEADER.

 

 

Zrealizowano zadanie pn. : „Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Stróży” w ramach poddziałania 19.2” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Projekt dofinansowany w kwocie :  74 310,00 zł  i środków własnych: 59 730,68 zł.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

 

Grafika przedstawia kilka logo: Unii Europejskiej, PROW, Małopolski, LEADER.

                                                                  

Zrealizowano zadanie  pn.: „Budowa tężni solankowej w Pcimiu oraz doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Stróży”, w ramach poddziałania 19.2” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

                                                                                                        

Projekt dofinansowany w kwocie : 63 989,00 zł  i środków własnych: 73 156,00 zł.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl