LAPTOPY DLA SZKÓŁ Z NASZEJ GMINY

2021-06-02


Grafika przedstawia logo Małopolski, flagę Polski oraz Unii Europejskiej.

Gmina Pcim zrealizowała projekt w ramach programu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” Grant 1 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 10 Wiedza i kompetencje,  Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, poprzez zakup przez organy prowadzące sprzętu umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Pcim poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym i zgodnie ze złożonym wnioskiem Gmina Pcim zakupiła 25 szt. laptopów  firmy HP wraz z oprogramowaniem i myszkami do laptopów. W Urzędzie Gminy Pcim  na sali obrad odbyło się spotkanie Wójta Gminy Pcim Piotra Hajduka z dyrektorami szkół podstawowych, podczas którego oficjalnie wręczono laptopy dla szkół wraz myszkami (5szt dla każdej ze szkół).

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl