KOTY WOLNO ŻYJĄCE


Na terenie Gminy Pcim znajduje się liczna populacja kotów wolno żyjących. Są one elementem ekosystemu. Ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni, dlatego nie należy ich wyłapywać lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia.

Zwierzęta wolno żyjące – w tym koty mają więc prawa i ochronę zagwarantowaną ustawą o ochronie zwierząt. Każdy z nas ma obowiązek zapewnienia im godnego życia. Pamiętajmy: „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę" (Art. 1 ust. 1 u.o.z.). Po drugie, każde zwierzę ma prawo do humanitarnego traktowania, czyli takiego, które uwzględniać będzie jego potrzeby i zapewniać mu opiekę i ochronę (art. 5 w zw. z art. 4 pkt 2 u.o.z.).

Koty wolno żyjące (dzikie, piwniczne) są często nieoswojone, przez co odczuwają naturalny lęk do człowieka. Nie są to zwierzęta bezdomne, co najprościej rzecz ujmując oznacza że koty wolno żyjące, mogą bytować w miejscu  w którym bytuje kocia populacja i nie mogą być przeganiane, wyłapywane lub wywożone. Te zwierzęta kochają swobodę więc klatka w schronisku jest dla nich męką a stały kontakt z człowiekiem może być powodem do stresów.

Pamiętajmy, że zwierzęta wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi -  bardzo często mylimy te pojęcia. Ustawodawca dokładnie określił, kiedy zwierzę jest bezdomne; „to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały. Błędem jest więc określanie kotów wolno żyjących „bezdomnymi”, chyba że bezspornie wiemy, iż dany kot miał kiedyś dom i go stracił. W myśl ustawy, zwierzęta wolno żyjące (dzikie) „to zwierzęta nieudomowione żyjące w warunkach niezależnych od człowieka”.

Ustawa określa też sankcje karne za znęcanie się nad zwierzętami. Art. 35 ust. 1 odnosi się do wszystkich zwierząt – także tych wolno żyjących. Zabicie wolno żyjącego kota albo znęcanie się nad nim stanowi przestępstwo zagrożone karą ograniczenia wolności, grzywny lub pozbawienia wolności do 2 lat,                  a w przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem – do lat 3.

Nie oswajaj! Pamiętaj, że oswajanie dzikich zwierząt z obecnością człowieka może spowodować ich brak czujności w kontaktach z ludźmi, co może się dla nich skończyć tragicznie, bo z reguły dla dziko, wolno żyjących zwierząt (w tym oczywiście kotów) to człowiek jest największym zagrożeniem.

„Zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu…” /Art. 21 Ustawy o ochronie zwierząt/

Koty wolno żyjące mają prawo bezpiecznie żyć w miejscu ich bytowania!

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl