Korpus Wsparcia Seniorów

2023-01-23


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu ponownie zaprasza wszystkie chętne osoby do zgłoszenia się do tutejszego Ośrodka do projektu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pcimiu, Pcim 1177, pok. 4 i pok. 5 lub telefonicznie pod numerami telefonu 12 274 91 02 i 12 274 80 50 wew. 34 w celu zebrania zgłoszenia i weryfikacji zgłoszenia do 30 stycznia 2023r. do godziny 12.00

Do udziału w programie zapraszamy:

  • mieszkańców gminy Pcim tj. osoby w wieku 65 i więcej lat, które mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia;
  • osoby, które prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu realizuje moduł II niniejszego programu, którego celem jest: poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osobom starszym przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Opis usługi w ramach projektu:

  • udostępnienie seniorom tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji: przycisk bezpieczeństwa - sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja);
  • sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu;
  • opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

Program potrwa do dnia 31.12.2023r.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl