Kontakt z urzędem


Adres - Urząd Gminy Pcim, Pcim 563, 32-432 Pcim
Telefon - Sekretariat: 12 274 80 50
Faks - Sekretariat: 12 274 87 54
E-mail - Sekretariat: info@pcim.pl lub sekretariat@pcim.pl
Strona internetowa: www.gminapcim.pl oraz www.pcim.pl
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu: /120904/skrytka lub /120904/SkrytkaESP
Biuletyn Informacji Publicznej: http://www.bip.malopolska.pl/ugpcim/


Urząd Gminy w Pcimiu czynny jest od Poniedziałku do Piątku w godzinach:
Poniedziałek: 7:30-17:00; Wtorek - Piątek: 7:30-15:30

KASA Urzędu czynna jest od Poniedziałku do Piątku w godzinach:
Poniedziałek: 7:45-16:45; Wtorek - Piątek: 7:45-15:15Wykaz telefonów wewnętrznych Urzędu Gminy Pcim dostępny po połączeniu z sekretariatem - 12 274 80 50
11 - Sekretariat
12 - Inwestycje, drogi
13 - Fundusze Europejskie
15 - Księgowość
16 - Planowanie przestrzenne
17 - Skarbnik
18 - Działalność gospodarcza, handel, rolnictwo, zezwolenia
19 - Ochrona środowiska, wywóz odpadów
21 - Promocja, kontakt z mediami, BIP, NGO,
22 - Biuro obsługi Rady Gminy Pcim
25 - Urząd Stanu Cywilnego
26 - Podatki
27 - Bezpieczeństwo, OSP
28 - Kasa
29 - Gospodarka nieruchomościami, ewidencja budynków
31 - Kadry
35 - Ewidencja ludności

37 - Informatyk

38 - Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych

39 - E-urząd


Konta Bankowe Urządu Gminy Pcim:

1. Krakowski Bank Spółdzielczy O/Pcim Nr 13 8591 0007 0230 0000 0042 0001 do realizacji:
- opłata skarbowa
- opłata za wypis/wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
- opłata za zużycie wody z wodociągu gminnego
- czynsz za wynajem lokalu lub dzierżawę nieruchomości gminnej oraz refakturowanie opłat za zużycie gazu i energii elektrycznej
- użytkowanie wieczyste nieruchomości
- podatki i opłaty lokalne /np. podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych/
- odsetki od nieterminowej regulacji zobowiązań
- opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich
- opłata za udostępnienie danych meldunkowych

2. Krakowski Bank Spółdzielczy O/Pcim Nr 50 8591 0007 0230 0000 0042 0014 do realizacji:
- wadia przetargowe

3. Krakowski Bank Spółdzielczy O/Pcim Nr 28 8591 0007 0230 0470 0042 0461 do realizacji:
- gospodarowanie odpadami komunalnymi

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl