Konkurs "Wielkanoc inspirowana tradycją"

2022-03-15


REGULAMIN KONKURSU "WIELKANOC INSPIROWANA TRADYCJĄ" 

 1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu
 2. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz dorośli z terenu Gminy Pcim.
 3. Celem konkursu jest zainteresowanie uczestników tradycją ludową związaną z Świętami Wielkanocnymi, zachęcenie ich do samodzielnego poszukiwania wiadomości na ten temat, ochrona przed zapomnieniem dziedzictwa kultury ludowej własnego regionu, powrót do tradycji wykonywania ozdób wielkanocnych oraz pobudzenie inwencji twórczej.
 4. Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach:
 • kartka świąteczna;
 • serwetka, wycinanka do koszyczka;
 • stroik świąteczny;   
 • palma tradycyjna do 50 cm.

     4.1. Wytyczne dotyczące techniki i materiałów:

 1. Kartkę świąteczną należy wykonać w rozmiarze, po złożeniu nie większym niż 11cmx15 cm.
 2. Serwetka do koszyczka może być wycięta z połowy pergaminu jako wycinanka albo wykonane na szydełku. Wycinanka do celów ekspozycji można włożyć do teczki lub koszulki.   
  UWAGA: Serwetki na szydełku mogą być wykonane wyłącznie przez uczniów klas 5-8 oraz dorosłych i będą oceniane tylko w tej kategorii wiekowej.
 3. Stroik świąteczny najlepiej, by zawierał elementy, takie jak: koszyk, pisanki, gałązki wierzby, barwinku i inne naturalne materiały.
 4. Palma tradycyjna (do 50 cm)

     4.2. Ocena prac będzie przebiegać w następujących kategoriach wiekowych:

 1. klasy 1-4 szkoły podstawowej
 2. klasy 5-8 szkoły podstawowej
 3. młodzież i dorośli

    4.3. Ocenie nie podlegają prace:

 1. wykonane niezgodnie z regulaminem konkursu, np. kartki świąteczne;
 2. przy przygotowaniu i zdobieniu których użyto styropianu, cekinów, brokatu oraz innych gotowych wyrobów;
 3. wykonane niesamodzielnie;

    5. Kryteria oceny:

 1. zgodność z tradycją ludową regionu; umiejętność wykorzystania tradycyjnych wzorów i materiałów we współczesnym zdobnictwie;
 2. staranność wykonania;
 3. ogólny wyraz artystyczny.

  6. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatorów.

  7. Komisja zastrzega sobie prawo przyznania dowolnej liczby nagród i wyróżnień w zależności od liczby prac, jakości wykonania oraz funduszy przeznaczonych na nagrody.

  8. Konkursowi podlegają wyłącznie prace wykonane indywidualnie.

  9. Prace (maksymalnie 1 szt. od jednego uczestnik) wraz z opisem oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu lub do Świetlic Kulturalnych w Stróży i Trzebuni.

Termin oddawania prac: 01.04.2022 r.

Prace uczestników konkursu nie będą zwracane.

10. Każda praca powinna być opisana czytelnie, według poniższego schematu:

Kategoria tematyczna:

 • pisanki;
 • serwetki, wycinanki do koszyczka;
 • stroik świąteczny;
 • palma do 50 cm.

Imię i nazwisko

Klasa/Kategoria

Szkoła

Numer telefonu

11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej GOKiS Pcim dnia 06.04.2022 r.

12. Dodatkowe informacje można uzyskać, dzwoniąc pod numer telefonu: 12 274 80 39

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl