KONKURS RECYTATORSKI - ARS RHETORICA. Zapraszamy do udziału!

2021-04-26


A r s  r h e t o r i c a

- Pcim 2021-

 

ORGANIZATOR:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu

TERMIN 13 maja 2021r.

 

Regulamin Konkursu Recytatorskiego

 1. „Ars Rhetorica”, to konkurs recytatorski skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Pcim.
 2. Celem konkursu jest:
  - zainteresowanie dzieci i młodzieży sztuką recytacji i kulturą słowa,
  - motywacja uczniów do poszerzania znajomości literatury i poezji,
  - doskonalenie pracy z tekstem jako narzędziem opisu języka i wyrażenia własnych doznań.
 3. Uczestnicy konkursu recytatorskiego występują w następujących kategoriach:
  - klasy I-III
  - Klasy IV-VI
  - klasy VII-VIII

   
 4. Termin zgłaszania laureatów konkursów szkolnych – maksymalnie trzy osoby z każdej grupy wiekowej – upływa 7 maja 2021r.
   
 5.  Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie KARTY UCZESTNICTWA (załącznik nr.1) w sekretariacie organizatora w terminie do 7 maja 2021 roku bądź mailowo na adres:gokpcim@op.pl (scan).
  Każdy dokument przesłany drogą elektroniczną zostanie potwierdzony zwrotną informacją o przyjęciu.

   
 6. Uczestnictwo w konkursie wiąże się ze zgodą na upublicznienie wizerunku i danych uczestnika na stronie internetowej i portalach GOKiS Pcim pn. Kulturalna Gmina Pcim (Facebook, YouTube) oraz w mediach i prasie w celu informacji i promocji GOKiS w Pcimiu.
 7. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną Konkurs może zostać przeprowadzony stacjonarnie lub on-line.
 8. Organizator poinformuje o formie przeprowadzenia Konkursu z odpowiednio wcześniejszym wyprzedzeniem.
 9. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje do prezentacji 2 utwory  o dowolnej tematyce:
  - krótki fragment prozy
  -  utwór poetycki,
  Czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut.
 10. W skład Jury wchodzą fachowcy z różnych dziedzin kultury: teatru, literatury, reżyserii oraz muzyki.

Jury dokonuje oceny według następujących kryteriów:
- dobór tekstów do możliwości wykonawczych recytatora,
- interpretacja utworu,
- kultura słowa,
- ogólny wyraz artystyczny.

 1. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody, ufundowane przez organizatorów i współorganizatorów.


Laureaci I,II,III, miejsca otrzymają nominację do Międzygminnego Turnieju Recytatorskiego, współorganizowanego z GOK w Lubniu

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie konkursu.

W razie pytań, wątpliwości oraz w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia bardzo prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem konkursu: Koordynator konkursu – Robert Bylica - tel. Biuro GOKiS Pcim tel. 12/274 80 39
 


 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl