Konkurs Recytatorski ARS RHETORICA 2022

2022-04-21


A r s  r h e t o r i c a

- Pcim 2022-

 

ORGANIZATOR:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu

TERMIN 12 maja 2022r.

 

Regulamin Konkursu Recytatorskiego

 1. „Ars rhetorica”,to konkurs recytatorski skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Pcim.
 2. Celem konkursu jest: -zainteresowanie dzieci i młodzieży sztuką recytacji i kulturą słowa, -motywacja uczniów do poszerzania znajomości literatury i poezji, -doskonalenie pracy z tekstem jako narzędziem opisu języka i wyrażenia własnych doznań. 
 3. Uczestnicy konkursu recytatorskiego występują w następujących kategoriach:a) klasy I-III b) klasy IV-VI c) klasy VII-VIII
 4. Termin zgłaszania laureatów konkursów szkolnych – maksymalnie trzy osoby
  z każdej grupy wiekowej – upływa 6 maja 2022r.
 5.  Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie KARTY UCZESTNICTWA (załącznik nr.1)w sekretariacie organizatora w terminie do 6 maja 2022 roku bądź mailowo na adres:gokpcim@op.pl(scan). Każdy dokument przesłany drogą elektroniczną zostanie potwierdzony zwrotną informacją o przyjęciu.
 6. Uczestnictwo w konkursie wiąże się ze zgodą na upublicznienie wizerunku
  i danych uczestnika na stronie internetowej i portalach GOKiS Pcim pn. Kulturalna Gmina Pcim (Facebook, YouTube) oraz w mediach i prasie w celu informacji
   i promocji GOKiS w Pcimiu.
 7. Organizator poinformuje o formie przeprowadzenia Konkursu
  z odpowiednio wcześniejszym wyprzedzeniem
  .
 8. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje do prezentacji 2 utwory  o dowolnej tematyce:a) krótki fragment prozy b) utwór poetycki,Czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut.
 9. W skład Jury wchodzą fachowcy z różnych dziedzin kultury: teatru, literatury, reżyserii oraz muzyki. Jury dokonuje oceny według następujących kryteriów:a) dobór tekstów do możliwości wykonawczych recytatora, b) interpretacja utworu, c) kultura słowa d) ogólny wyraz artystyczny.
 10. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody, ufundowane przez organizatorów.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie konkursu.

W razie pytań, wątpliwości oraz w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia bardzo prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem konkursu: Koordynator konkursu – Robert Bylica- tel. Biuro GOKiS Pcim tel. 12/274 80.39

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl