Kącik Przedsiębiorcy


Informacja

Formularz deklaracji osób prawnych czytelnie wypełniony należy złożyć w terminach:
– deklaracja na podatek od nieruchomości do 31 stycznia danego roku podatkowego,
- deklaracja na podatek rolny i podatek leśny do 15 stycznia danego roku podatkowego
> stawka podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy na rok 2023 wynosi: 185,1250  zł,
> stawka podatku rolnego za 1 ha fizyczny na rok 2023 wynosi: 370,2500 zł,
> stawka podatku leśnego  za 1 ha fiz. lasu na rok 2023 wynosi: 71,0996 zł,
w Urzędzie Gminy Pcim, pokój Nr 8 w godzinach urzędowania; Poniedziałek: 7:30-17:00
Wtorek - Piątek: 7:30-15:30  lub za pośrednictwem poczty.
Telefon kontaktowy (12) 274 80 50 wew. 26

UCHWAŁA NR XL/299/2022 RADY GMINY PCIM z dnia 14 listopada 2022 r.w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Centrum Pomocy Przedsiębiorcy

Wyszukiwarka organów i instytucji

Krajowy Rejestr Sądowy

Sprawdź numer REGON

Sprawdź adres w bazie TERYT

Wyszukaj kody PKD 2007: www.stat.gov.pl/Klasyfikacje lub  http://www.pkd.gov.pl

Portal Podatkowy

Sprawdź status podmiotu w VAT

Działalność gospodarcza - formy opodatkowania

Limity przychodów w działalności gospodarczej

Elektroniczna korespondencja z ZUS

Wyszukiwarka kodów pocztowych

Ewidencja numerów bankowych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Państwowa Inspekcja Pracy

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Internetowy Portal Orzeczeń Sądów Apelacyjnych

Potwierdzenie numeru VAT UE (VIES)

Wyszukiwarka Radców Prawnych

System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI

Rozwiązywanie sporów z administracją innych państw UE - SOLVIT

Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI)

Urząd Patentowy RP

Materiały wideo o wsparciu dla firm

Instytucje wsparcia biznesu

Portal informacyjny dla migrantów

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl