Informacja o zebraniach wiejskich!

2022-10-24


Zapraszamy mieszkańców Gminy Pcim na zebrania wiejskie:

 1.  w Sołectwie Stróża Dolna w dniu 25 października 2022 r. /wtorek/
  o godz. 18.00 w budynku Strażnicy OSP w Stróży.
 2.  w Sołectwie Trzebunia  w dniu 26 października 2022 r. /środa/
  o godz. 18.00 w Strażnicy OSP w Trzebuni.
 3. w Sołectwie Pcim Sucha w dniu 27 października 2022 r. /czwartek/
  o godz. 18.00 w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pcimiu.
 4. w Sołectwie Stróża Górna w dniu 28 października 2022 r. /piątek/
  o godz. 18.00 w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Stróży - sala gimnastyczna.
 5.  w Sołectwie Pcim Centrum w dniu 03 listopada 2022 r. /czwartek/
  o godz. 18.00 w budynku Strażnicy OSP w Pcimiu.
 6. w Sołectwie Pcim Krzywica w dniu 08 listopada 2022 r. /wtorek/
  o godz. 18.00 w budynku byłej szkoły podstawowej w Pcimiu Krzywicy.

 

Porządek zebrań wiejskich:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Informacja Wójta z bieżącej działalności gminy.
 3. Wolne wnioski.

 

W trakcie zebrań będzie można skorzystać z porad Punktu Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” prowadzonego w Gminie Pcim.

 

Sołtysi Gminy Pcim

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl