Gmina Pcim ze wsparciem dla osób ze szczególnymi potrzebami !

2023-01-11


                          

 

W ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Gmina Pcim otrzymała grant w wysokości 100 000,00zł. Środki te zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. "Poprawa dostępności do usług świadczonych w Gminie Pcim dla osób ze szczególnymi potrzebami".
Działania te mają służyć zwiększeniu dostępności w szczególności dla osób słabowidzących, niewidomych, słabosłyszących, osób starszych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną w Urzędzie Gminy Pcim i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pcimiu.
Projekt „Dostępny samorząd - granty” jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

 

                                                                  

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl