FERIE ZIMOWE 2022 - MAŁOPOLSKA

2022-01-03


Zapraszam Państwa do skorzystania z organizowanych przez Związek Młodzieży Wiejskiej ferii zimowych dla dzieci i młodzieży, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalno – rentowym lub pobiera świadczenia z KRUS (emerytura, renta).
Miejsce zimowiska:
Dom Wypoczynkowy ,,U Kasi” ul. Rybkówka 1G, 34-500 Zakopane
Terminy zimowiska:
15 - 22 stycznia 2022 r. (wyjazd z Krakowa) 
Organizator kolonii:
Związek Młodzieży Wiejskiej
 Dodatkowe informacje:
- wiek uczestnika: 8 – 16 lat (wyłącznie dzieci urodzone po 1 stycznia 2006 roku),
- w przypadku dzieci rolników potwierdzenie uprawnień do świadczeń KRUS (oryginał zaświadczenia wystawionego przez  terenowy oddział KRUS; UWAGA: nie będą uwzględniane odcinki wpłat),
- uczestnicy muszą zabrać: ważną legitymację szkolną,
- potwierdzenie dokonania wpłaty w kwocie: 
- 550,00 zł w przypadku dzieci rolników podlegających KRUS zamieszkałych na terenie woj. małopolskiego 
Program kulturalno-oświatowy realizowany będzie w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi oraz z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wypoczynek realizowany będzie w oparciu o Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.
Gwarantujemy:
- wyżywienie (pięć posiłków dziennie) oraz zakwaterowanie,
- opiekę kadry pedagogicznej, medycznej i przewodnika górskiego/instruktora narciarskiego
- ubezpieczenie NNW,
- atrakcyjny program kulturalno - oświatowy,
- transport na miejsce wypoczynku i z powrotem.

W przypadku zainteresowania podajemy kontakt mailowy lub telefoniczny.

Zarząd Związku Młodzieży Wiejskiej w Małopolsce

Tel. kom. 669 393 774

e-mail:ninasapa@wp.pl

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl