Edukacja ekologiczna

2022-09-13


Szkoła Podstawowa w Trzebuni przystąpiła do projektu „ESA dla OSE”. Edukacyjna Sieć Antysmogowa to projekt edukacyjno-informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym. Warunkiem przystąpienia do projektu było przeprowadzenie akcji promocyjnej projektu wśród dzieci szkolnych oraz stworzenie pracy konkursowej „Moja szkoła OSE w projekcie ESA dla OSE” (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna). Komisja konkursowa pozytywnie rozpatrzyła naszą pracę i zostaliśmy zakwalifikowani do projektu. Na budynku szkoły został zainstalowany czujnik smogu (miernik stężenia pyłów zawieszonych, który stale monitoruje poziom zanieczyszczenia powietrza) i tablica led do prezentacji wyników pomiaru. Ponadto w ramach projektu ESA w szkole podejmowane będą liczne działania edukacyjne. W trakcie zajęć, spotkań i warsztatów ich uczestnicy otrzymają informacje na temat smogu i jego konsekwencji zdrowotnych, a także wskazówki, co każdy z nas może zrobić, aby jakość powietrza, którym oddychamy, była lepsza.

Zdjęcie przedstawia kamerę na budynku szkoły w Trzebuni Zdjęcie przedstawia kamerę - szkoła w Trzebuni Zdjęcie przedstawia kamerę - SP w Trzebuni

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl