Dodatek na zakup opału

2022-09-22


21 września 2022 r. w życie weszło Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wniosków o dodatek na zakup opału dla gospodarstw domowych dotyczących niektórych źródeł ciepła.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – daje możliwość dofinansowania zakupu opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego. Gospodarstwa domowe ogrzewające się węglem, w tym peletem węglowym zawierającym minimum 85% węgla, otrzymują dopłatę  na podstawie wniosku o dodatek węglowy.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej do 30 listopada 2022 r.

GOPS Pcim
32-432 Pcim; 563, 32-432
Tel. 12 274 91 02

Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Przyznanie następuje w drodze informacji przesyłanej na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

Wnioski można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – do 30 listopada 2022 r.
  • tradycyjnie (papierowo) – do 30 listopada 2022 r., bezpośrednio
    w siedzibie GOPS Pcim, Pcim 563
  • tradycyjnie (papierowo) – za pośrednictwem operatora pocztowego

W załączniku wzór wniosku o dodatek opałowy i klauzula RODO. 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl