Dobry start


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)

Uchwała Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M.P. poz. 514)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2019 r. poz. 1343)

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia (raz z w roku) dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE?
Każde dziecko, rozpoczynające rok szkolny, bez względu na kryterium dochodowe rodziców:
• uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia
niepełnosprawne, uczące się w szkole do ukończenia przez nie 24. roku życia.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wnioski o przyznanie świadczenia można składać od 1 lipca online:
• przez empatia.mrpips.gov.pl,
• przez bankowość elektroniczną,
• przez portal PUE ZUS.

Od 1 sierpnia wnioski można składać drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pcimiu.

SKĄD DOWIEM SIĘ, ŻE OTRZYMAŁEM ŚWIADCZENIE?
• Informacja przyjdzie drogą elektroniczną na wskazany przez wnioskodawcę e-mail.
• Jeśli nie zostanie podany adres e-mail wnioskodawcy, informacje będzie można odebrać w budynku GOPS w Pcimiu (parter budynku Urzędu)

KIEDY OTRZYMAM ŚWIADCZENIE?
Do dwóch miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku.
Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.

KIEDY NIE PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE?
! Świadczenie dobry start nie przysługuje na/ dla:
dzieci uczęszczające do przedszkola,
• dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole,
• studentów.

! Wnioski w GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w Pcimiu przyjmowane są:
1. w poniedziałki od 8.00 do 16.30,
2. od wtorku do czwartku od 8.00 do 15.00.
3. W sierpniu PIĄTKI SĄ DNIAMI WEWNĘTRZNYMI. Uprzejmie informujemy, iż wówczas nie przyjmujemy stron.

• WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DO 30 LISTOPADA!

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl