Demontaż, odbiór i bezpieczne składowanie azbestu

2021-10-13


Uprzejmie informujemy, że od 15 października 2021 r. wyłoniony w przetargu Wykonawca, rozpocznie realizację zadania pn.: „Demontaż, odbiór i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pcim”.

Do właścicieli nieruchomości, którzy deklarowali chęć odbioru azbestu (pisaliśmy o tym na stronie gminy: https://www.gminapcim.pl/post/azbest-dofinansowanie-na-demontaz-odbior-i-skladowanie) zostały wysłane zaproszenia do składania wniosków. Na tej podstawie Wykonawcy zostały przekazane dane osób, z których nieruchomości w najbliższych dniach zostanie usunięty szkodliwy azbest.

Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za wykazaną cierpliwość - na akcję usuwania azbestu pozyskujemy środki zewnętrzne, aby nie obciążać dodatkowo budżetu-systemu gminy, stąd w przypadku dużej ilości zgłoszeń, czas oczekiwania na odbiór azbestu może przekroczyć rok. Zalecamy, aby w przypadku wcześniejszego demontażu azbestu, zgłaszać takie działanie do Gminy Pcim (tel. 12 27 48 050 wew. 19) celem otrzymania worków typu Big Bag, w których bezpiecznie można przetrzymywać azbest do momentu odbioru. Zalecamy również, aby miejsce przeznaczone na działce do składowania azbestu w big-bagach było dostępne dla samochodu ciężarowego z wysięgnikiem hds oraz nie przeszkadzało użytkownikom w codziennym użytkowaniu nieruchomości (w czasie oczekiwania na odbiór azbestu)

Eternit to nazwa handlowa, która z czasem stała się nazwą potoczną materiałów budowlanych azbestowo-cementowych. Był popularnym materiałem budowlanym wykorzystywanym głównie w latach 60/70 tych XX wieku. Z czasem okazało się, że zawarty w nim azbest jest szkodliwy dla zdrowia. Wielu właścicieli budynków pokrytych eternitem odkłada jego demontaż na później ze względu na  wysokie koszty jego utylizacji. Naprzeciw temu wyszedł Wójt Gminy Pcim, który kontynuuje program usuwania azbestu na naszym terenie. Mieszkańcy na własny koszt dokonują demontażu, wymiany pokrycia dachu na nowe, a Gmina pokrywa koszty związane z odbiorem, transportem oraz utylizacją azbestu. Jeśli realizowany projekt na to pozwala, również gmina może pokryć koszty demontażu azbestu z dachu – wówczas  Mieszkańcy na własny koszt dokonują wymiany pokrycia dachu na nowe.

Dowiedz się więcej dzwoniąc pod numer telefonu 12 27 48 050 wew. 19

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl