Czystość i Porządek


Ulotka informująca o aplikacji Kiedy śmieci

 


1. HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY PCIM
W OKRESIE  I.2023 - XII.2023 ROKU

Zgłoszenia - uwagi związane bezpośrednio z odbiorem - w dniu odbioru wyznaczonym dla danej miejscowości należy kierować na nr tel.: 12 27 20 329 lub 12 27 20 335

ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O.
32-400 MYŚLENICE, UL. SŁOWACKIEGO 82
tel. 12 272 03 35, fax 12 349 05 63
biuro@skladowisko.com.pl

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY PCIM W 2023 ROKU

MIEJSCOWOŚĆ

ROK 2023

MIESIĄC

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1

Trzebunia, Stróża – od granicy Myślenic - od roli Miłogoszcz do granicy Pcimia - do roli Siódmowo

13

10

10

1

12

10

7

4

8

6

17

15

21

26

23

21

25

22

20

2

Stróża- od granicy Myślenic – od roli Mała Gromada, Zarębki do granicy Pcimia - do roli Słowikówka

16

13

13

3

11

12

6

3

7

5

16

14

20

25

26

20

24

21

19

3

Pcim- Świątki, Górzany, Chałupniki, Mizery, Gromki, Pcim Krzywica, Nadrabie, Hajdamaki

17

14

14

4

15

13

10

7

11

9

20

18

24

29

27

24

28

25

23

4

 

Pcim Sucha, Działy

 

18

15

15

5

16

14

11

8

12

10

21

19

25

30

28

25

29

26

24

5

Pcim- Łuczany, Kąt, Pcim Centrum, Madoń, Marchówka, Krzczonówka

19

16

16

6

17

15

12

9

13

11

22

20

26

31

29

26

30

27

25

INNE USŁUGI, ŚWIADCZONE
W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

PLANOWANY TERMIN ZBIÓRKI

GDZIE ZGŁASZAĆ

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY

Kwiecień 2023

Wrzesień 2023

Urząd Gminy Pcim
- osobiście: pok. 21
- telefonicznie:
12 274 80 50
wew. 19

3 – 14 kwietnia 2023

14 – 25 sierpnia 2023

- ODPADY WIELKOGABARYTOWE,
- OPONY Z SAMOCHODÓW OSOBOWYCH (do 8 szt.),
- ODPDY PROBLEMATYCZNE

Odbiór wykonany będzie do 2-wóch miesięcy od daty zgłoszenia. Termin odbioru przekaże Wykonawca usługi.

Zgłoszenia w trybie ciągłym
III-VIII 2023

- ODPADY Z DROBNYCH REMONTÓW (prowadzonych we własnym zakresie)
Limit do 200 kg/rok/nieruchomość

Właściciel nieruchomości dostarcza do PSZOK: ul. Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice, czynny w dni robocze pn.-pt. 7:00-17:00 oraz sobota 7:00-13:00

Zgłoszenia w trybie ciągłym
I-XII 2023

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
- 25,00 zł/miesięcznie za osobę/odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny;
- obowiązuje ulga za kompostownik – 2 zł/mieszkaniec/miesiąc. Kompostownik można zgłaszać po jego utworzeniu. Po złożeniu deklaracji (z zadeklarowanym kompostownikiem) ponownie zostanie przeliczone roczne zobowiązanie razem z ulgą.

Opłata dla domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wynosi:
- 180,00 zł/rocznie/nieruchomość/odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Numer konta bankowego Gminy Pcim do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Krakowski Bank Spółdzielczy O/Pcim Nr 28 8591 0007 0230 0470 0042 0461

Terminy uiszczania opłat:
- I rata do 15 marca;
- II rata do 15 maja;
- III rata do 15 września;
- IV rata do 15 listopada.

Reklamacje - przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez Uprawniony podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości należy zgłaszać do Urzędu Gminy Pcim, wg następującej kolejności i zasad:
1. Forma:
1) telefonicznie - nr tel. 12 27 48 050 wew. 19;
2) e-mail na adres: osrodowiska@pcim.pl;
3) e-PUAP, adres ESP - Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu: „/120904/skrytka”;
4) pisemnie - pocztą na adres: Urząd Gminy Pcim, 32-432 Pcim 563;
5) pisemnie – osobiście na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Pcim.
2. Zasady:
1) Formy: telefoniczną i e-mail (określone w ust. 1 pkt 1-2) należy stosować w przypadku zgłoszeń reklamacyjnych związanych z cyklicznymi odbiorami określonymi w harmonogramie lub odbiorami, które podlegają zgłoszeniu do Urzędu Gminy Pcim, jeśli zdarzenie wystąpiło w dniu odbioru bądź w ciągu 2-óch dni od planowanej daty odbioru;
2) Formy: e-PUAP, pisemną lub osobiście (ust. 1 pkt 3-5)  należy stosować w przypadku zgłoszeń reklamacyjnych przekraczających termin 2-óch dni od planowanej daty odbioru (określony w ust 2 pkt 1)

 

PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Pcim: ul. Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice, czynny w dni robocze pn.-pt. 7:00-17:00 oraz sobota 7:00-13:00. Odpady komunalne (zgodne z regulaminem) można dostarczać do PSZOK po wcześniejszym zgłoszeniu i weryfikacji przeprowadzonej przez Urząd Gminy Pcim, od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godzinach pracy urzędu pn. 7:30-17:00 wt.-pt. 7:30-15:30 pod nr tel. 12 27 48 050 wew. 19.


2. Sposób segregacji odpadów komunalnych

 

 

„PAPIER
I TEKTURA”

(worek/pojemnik
min. 80ml)

„SZKŁO”

(worek/pojemnik
min. 80ml)

„PLASTIK - TWORZYWA SZTUCZNE, METALE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE”

(worek/pojemnik min. 80ml)

„ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI,
 W TYM ODPADY ZIELONE”
(worek/pojemnik min. 80ml)

„ZMIESZANE NIESEGREGOWANE” (worek/pojemnik min. 80ml)

Opakowania z papieru, kartony, tektura (także falista), katalogi, ulotki, prospekty, gazety
i czasopisma,

papier szkolny
i biurowy,

zadrukowane kartki,

zeszyty i książki,

papier pakowy, torby
i worki papierowe, itp.

 

- ODBIERANE
Z POSESJI ZGODNIE
Z HARMONOGRAMEM

Butelki i szklane opakowania po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych,

słoiki (bez nakrętek, zacisków, gumowych uszczelek)

szklane opakowania
po kosmetykach,

inne opakowania szklane, itp.

 

- ODBIERANE
Z POSESJI ZGODNIE
Z HARMONOGRAMEM

Plastikowe butelki po napojach, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe
(np. kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania) i kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp., plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po napojach
i sokach, puszki po konserwach, folia aluminiowa, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, zabawki (zabawki
z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z kilku surowców), zniszczone ubrania, styropian z odpadów komunalnych  itp.

Zaleca się oczyszczanie silnie zabrudzonych tworzyw
i opakowań

 

- ODBIERANE Z POSESJI ZGODNIE
Z HARMONOGRAMEM

Odpadki warzywne i owocowe
(w tym obierki), gałęzie drzew
i krzewów, skoszona trawa - przesuszona, liście, kwiaty, trociny i kora drzew, resztki jedzenia, itp.

 

- ODBIERANE Z POSESJI ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM

Worki z odkurzaczy, sznurki i wstążki,

kobiece artykuły higieniczne, zużyta wata, waciki, lustra, szkło zbrojone, szkło płaskie, ceramika, popiół z węgla
i koksu, niedopałki papierosów, zniszczone buty, zmiotki (śmieci) itp.

 

- ODBIERANE Z POSESJI ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM

PIELUCHY

(worek/pojemnik min. 80ml)

ODPADY WIELKOGABARYTOWE NIEELEKTRONICZNE
I OPONY

ODPADY NIEBEZPIECZNE

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY

ODPADY REMONTOWO-BUDOWLANE DO 200 KG

Pieluchy jednorazowe, pieluchomajtki jednorazowe itp.

 

- ODBIERANE Z POSESJI ZGODNIE

Z HARMONOGRAMEM

Meble: szafy, szafki, biurka, wersalki, sofy, fotele, krzesła, stoły, duże opakowania w tym komunalne opakowania ze styropianu, zużyte opony do 8 szt. z jednej nieruchomości z sam. osobowych itp.

Zaleca się przykrycie wystawionych gabarytów np. folią malarską, aby nie nasiąkały w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych!

 

- ODBIERANE Z POSESJI,

PO DOKONANIU ZGŁOSZENIA

ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM

 

Odpady niebezpieczne w tym m.in.: baterie, akumulatory, żarówki, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, środków ochrony roślin i nawozów, pojemniki po aerozolach, olejach mineralnych i syntetycznych, tłuszczach, benzynie, środkach chemicznych, środkach ochrony roślin, przeterminowane leki, stare kosmetyki, tusze do drukarek i tonery, taśmy video, kasety magnetofonowe, materiały fotograficzne, taśmy barwiące.

 

- ODBIERANE Z POSESJI,

PO DOKONANIU ZGŁOSZENIA

ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM

Duże AGD i RTV: pralki, lodówki, zamrażarki, zmywarki, telewizory, komputery, monitory, drukarki, skanery, odkurzacze, kosiarki,

sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 

- ODBIERANE Z POSESJI,

PO DOKONANIU ZGŁOSZENIA

ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM

Drzwi, okna, płytki, panele, gruz, styropian z ocieplenia, wełna, rigips, umywalki, wanny itp.

 

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI PO DOKONANIU ZGŁOSZENIA DOSTARCZA DO PSZOK: UL. UJEJSKIEGO 341, 32-400 MYŚLENICE, CZYNNY W DNI ROBOCZE PN.-PT. 7:00-17:00 ORAZ SOBOTA 7:00-13:00

Sposób segregacji odpadów

w Gminie Pcim

 

Infografika Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu o postępowaniu z odpadami EPS

Infografika Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu o postępowaniu z odpadami EPS


3. Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Pcim
(nieruchomości zamieszkałe i domki letniskowe)

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 82
32-400 Myślenice
Tel. 12 272 03 35, Fax. 12 349 05 63
biuro@skladowisko.com.pl


4. Informacja o miejscach zagospodarowania mieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z terenu Gminy Pcim

Rok Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Odpady zielone Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
2023 MBP Myślenice, ul. Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice Kompostownia Myślenice, ul. Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice -

 


 

5. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku, poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania przez Gminę Pcim

________________________________________

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pcim - zapoznaj się z dokumentacją z podziałem na poszczególne lata - kliknij

 


 

6. Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

1) Obowiązują zgłoszenia telefoniczne w terminach określonych w harmonogramie

2) Zakład Utylizacji Odpadów Sp. Z o.o.,
ul. Słowackiego 82
32-400 Myślenice
Tel. 12 272 03 35, fax 12 349 05 63
biuro@składowisko.com.pl


7. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Znajduje się w dziale "Pliki do pobrania"


8. Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

>> Zapoznaj się z wykazem >>kliknij<<


9. Prawo miejscowe

 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pcim
  Uchwała Nr XIX/154/2020 Rady Gminy Pcim z dnia 27 listopada 2020 r.
   
 2. Metoda ustalenia opłaty oraz wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
  Uchwała Nr XIX/155/2020 Rady Gminy Pcim z dnia 27 listopada 2020r.
   
 3. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Pcim
  Uchwała Nr XIX/156/2020 Rady Gminy Pcim z dnia 27 listopada 2020r.
   
 4. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pcim
  Uchwała Nr XIX/157/2020 Rady Gminy Pcim z dnia 27 listopada 2020r.
NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl