Czystość i Porządek


Od stycznia 2021r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
- 25,00 zł/miesięcznie za osobę/odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny;
- wprowadzona zostaje ulga za kompostownik – 2 zł/mieszkaniec/miesiąc. Kompostownik można po jego utworzeniu zgłaszać już od 1 stycznia 2021 r. Po złożeniu deklaracji (z zadeklarowanym kompostownikiem) ponownie zostanie przeliczone roczne zobowiązanie razem z ulgą.

Od stycznia 2021r. opłata dla domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wynosi:
- 180,00 zł/rocznie/nieruchomość/odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Od dnia 09.09.2019 r. obowiązuje nowy numer konta bankowego Gminy Pcim do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Krakowski Bank Spółdzielczy O/Pcim Nr 28 8591 0007 0230 0470 0042 0461

Skorzystaj z bezpłatnych powiadomień o odbiorze śmieci dzięki SISMS
- System Informacji dla mieszkańców Gminy Pcim
Zarejestruj się już dziś i wybierz formę otrzymywania komunikatów << kliknij >>


1. HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY PCIM
W OKRESIE  I.2021 - XII.2021 ROKU

Zgłoszenia - uwagi związane bezpośrednio z odbiorem - w dniu odbioru wyznaczonym dla danej miejscowości należy kierować na nr tel.: 12 27 20 329 lub 12 27 20 335

ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O.
32-400 MYŚLENICE, UL. SŁOWACKIEGO 82
tel. 12 272 03 35, fax 12 349 05 63
biuro@skladowisko.com.pl

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY PCIM W 2021 ROKU
L.p. ROK 2021
  MIESIĄC
MIEJSCOWOŚĆ
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 Trzebunia, Stróża – od granicy Myślenic - od roli Miłogoszcz do granicy Pcimia - do roli Siódmowo 11 12 12 10 8 5 2 6 10 8 19 17
23 21 18 16 20 24 22
2 Stróża- od granicy Myślenic – od roli Mała Gromada, Zarębki do granicy Pcimia - do roli Słowikówka 12 15 15 12 10 7 5 7 13 11 22 20
26 24 21 19 21 27 25
3 Pcim- Świątki, Górzany, Chałupniki, Mizery, Gromki, Pcim Krzywica, Nadrabie, Hajdamaki 13 16 16 13 11 8 6 7 14 12 23 21
27 25 22 20 21 28 26
4 Pcim Sucha, Działy 14 17 17 14 12 9 7 9 15 13 24 22
28 26 23 21 23 29 27
5 Pcim- Łuczany, Kąt, Pcim Centrum, Madoń, Marchówka, Krzczonówka  15 18 18 15 13 10 8 10 16 14 25 23
29 27 24 22 24 30 28
INNE USŁUGI, ŚWIADCZONE
W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
PLANOWANY TERMIN ZBIÓRKI GDZIE ZGŁASZAĆ TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY  
Kwiecień 2021 Urząd Gminy Pcim:
- osobiście, pok. 21;
- telefonicznie - 12 2748050 wew. 19
1 – 15 kwiecień 2021
Wrzesień 2021 1 – 15 wrzesień 2021
- ODPADY WIELKOGABARYTOWE,
- OPONY Z SAMOCHODÓW OSOBOWYCH (do 8 szt.),
- ODPDY PROBLEMATYCZNE
Maj 2021 1 – 15 kwiecień 2021
Październik 2021 1 – 15 wrzesień 2021
- ODPADY Z DROBNYCH REMONTÓW (prowadzonych we własnym zakresie) Właściciel nieruchomości dostarcza do wskazanego przez Urząd Gminy punktu odbioru. Limit do 200 kg./rok/nieruchomość

Terminy uiszczania opłat:
- I rata do 15 marca;
- II rata do 15 maja;
- III rata do 15 września;
- IV rata do 15 listopada.

Reklamacje - przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez Uprawniony podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości należy zgłaszać do Urzędu Gminy Pcim, wg następującej kolejności i zasad:
1. Forma:
1) telefonicznie - nr tel. 12 27 48 050 wew. 19;
2) e-mail na adres: osrodowiska@pcim.pl;
3) e-PUAP, adres ESP - Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu: „/120904/skrytka”;
4) pisemnie - pocztą na adres: Urząd Gminy Pcim, 32-432 Pcim 563;
5) pisemnie – osobiście na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Pcim.
2. Zasady:
1) Formy: telefoniczną i e-mail (określone w ust. 1 pkt 1-2) należy stosować w przypadku zgłoszeń reklamacyjnych związanych z cyklicznymi odbiorami określonymi w harmonogramie lub odbiorami, które podlegają zgłoszeniu do Urzędu Gminy Pcim, jeśli zdarzenie wystąpiło w dniu odbioru bądź w ciągu 2-óch dni od planowanej daty odbioru;
2) Formy: e-PUAP, pisemną lub osobiście (ust. 1 pkt 3-5)  należy stosować w przypadku zgłoszeń reklamacyjnych przekraczających termin 2-óch dni od planowanej daty odbioru (określony w ust 2 pkt 1)


2. Sposób segregacji odpadów komunalnych

 

 

„PAPIER
I TEKTURA”

(worek/pojemnik
min. 80ml)

„SZKŁO”

(worek/pojemnik
min. 80ml)

„PLASTIK - TWORZYWA SZTUCZNE, METALE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE”

(worek/pojemnik min. 80ml)

„ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI,
 W TYM ODPADY ZIELONE”
(worek/pojemnik min. 80ml)

„ZMIESZANE NIESEGREGOWANE” (worek/pojemnik min. 80ml)

Opakowania z papieru, kartony, tektura (także falista), katalogi, ulotki, prospekty, gazety
i czasopisma,

papier szkolny
i biurowy,

zadrukowane kartki,

zeszyty i książki,

papier pakowy, torby
i worki papierowe, itp.

 

- ODBIERANE
Z POSESJI ZGODNIE
Z HARMONOGRAMEM

Butelki i szklane opakowania po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych,

słoiki (bez nakrętek, zacisków, gumowych uszczelek)

szklane opakowania
po kosmetykach,

inne opakowania szklane, itp.

 

- ODBIERANE
Z POSESJI ZGODNIE
Z HARMONOGRAMEM

Plastikowe butelki po napojach, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe
(np. kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania) i kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp., plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po napojach
i sokach, puszki po konserwach, folia aluminiowa, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, zabawki (zabawki
z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z kilku surowców), zniszczone ubrania itp.

Zaleca się oczyszczanie silnie zabrudzonych tworzyw
i opakowań

 

- ODBIERANE Z POSESJI ZGODNIE
Z HARMONOGRAMEM

Odpadki warzywne i owocowe
(w tym obierki), gałęzie drzew
i krzewów, skoszona trawa - przesuszona, liście, kwiaty, trociny i kora drzew, resztki jedzenia, itp.

 

- ODBIERANE Z POSESJI ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM

Worki z odkurzaczy, sznurki i wstążki,

kobiece artykuły higieniczne, zużyta wata, waciki, lustra, szkło zbrojone, szkło płaskie, ceramika, popiół z węgla
i koksu, niedopałki papierosów, zniszczone buty, zmiotki (śmieci) itp.

 

- ODBIERANE Z POSESJI ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM

PIELUCHY

(worek/pojemnik min. 80ml)

ODPADY WIELKOGABARYTOWE NIEELEKTRONICZNE
I OPONY

ODPADY NIEBEZPIECZNE

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY

ODPADY REMONTOWO-BUDOWLANE DO 200 KG

Pieluchy jednorazowe, pieluchomajtki jednorazowe itp.

 

- ODBIERANE Z POSESJI ZGODNIE

Z HARMONOGRAMEM

Meble: szafy, szafki, biurka, wersalki, sofy, fotele, krzesła, stoły, duże opakowania w tym komunalne opakowania ze styropianu, zużyte opony do 8 szt. z jednej nieruchomości z sam. osobowych itp.

Zaleca się przykrycie wystawionych gabarytów np. folią malarską, aby nie nasiąkały w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych!

 

- ODBIERANE Z POSESJI,

PO DOKONANIU ZGŁOSZENIA

ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM

 

Odpady niebezpieczne w tym m.in.: baterie, akumulatory, żarówki, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, środków ochrony roślin i nawozów, pojemniki po aerozolach, olejach mineralnych i syntetycznych, tłuszczach, benzynie, środkach chemicznych, środkach ochrony roślin, przeterminowane leki, stare kosmetyki, tusze do drukarek i tonery, taśmy video, kasety magnetofonowe, materiały fotograficzne, taśmy barwiące.

 

- ODBIERANE Z POSESJI,

PO DOKONANIU ZGŁOSZENIA

ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM

Duże AGD i RTV: pralki, lodówki, zamrażarki, zmywarki, telewizory, komputery, monitory, drukarki, skanery, odkurzacze, kosiarki,

sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 

- ODBIERANE Z POSESJI,

PO DOKONANIU ZGŁOSZENIA

ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM

Drzwi, okna, płytki, panele, gruz, styropian z ocieplenia, wełna, rigips, umywalki, wanny itp.

 

DOSTARCZANE PREZ MIESZKAŃCÓW DO WSKAZANEGO PUNKTU ODBIORU, PO DOKONANIU ZGŁOSZENIA DO URZĘDU GMINY PCIM

Sposób segregacji odpadów

w Gminie Pcim

 


3. Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Pcim
(nieruchomości zamieszkałe i domki letniskowe)

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 82
32-400 Myślenice
Tel. 12 272 03 35, Fax. 12 349 05 63
biuro@skladowisko.com.pl


4. Informacja o miejscach zagospodarowania mieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z terenu Gminy Pcim

Rok Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Odpady zielone Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
2020 MBP Myślenice, ul. Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice Kompostownia Myślenice, ul. Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice -

 


 

5. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku, poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania przez Gminę Pcim

________________________________________

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pcim - zapoznaj się z dokumentacją z podziałem na poszczególne lata - kliknij

 


 

6. Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. Z o.o.,
ul. Słowackiego 82
32-400 Myślenice
Tel. 12 272 03 35, fax 12 349 05 63
biuro@składowisko.com.pl


7. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Znajduje się w dziale "Pliki do pobrania"


8. Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

>> Zapoznaj się z wykazem >>kliknij<<

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl