Bezpieczna +


W dniach od 11 września 2017 do 20 grudnia 2017 w Szkole Podstawowej w Trzebuni będzie realizowany projekt PROJEKT BEZPIECZNA + realizowany przez SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W TRZEBUNI w terminie od 11 września 2017 roku do 20 grudnia 2017 roku

W ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015 - 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach

Kwota wsparcia finansowego: 14500 złotych

DZIAŁANIA PROJEKTU SKIEROWANE SĄ DO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TRZEBUNI

Efektem rzeczowym w ramach realizacji dotowanego zadania publicznego będą:
- Warsztaty dla uczniów z psychologiem „Jak moja wiedza i umiejętności może służyć drugiemu człowiekowi
- Zajęcia Klubu Naukowca
- Zajęcia Klubu Filmowca
- Obóz warsztatowo - integracyjny w Białym Dunajcu
- Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
- Szkolenie z socjologiem „Konkurencja rówieśnicza – powody, skutki i przeciwdziałania
- Konkurs plastyczny Odpowiedzialność=Bezpieczeństwo („Jesteś odpowiedzialny za to co oswoiłeś”)  
- Akcja Wielka Paczka Świąteczna Wdzięczność Młodych Serc
- Konferencja podsumowująca projekt

Projekt wdrażany będzie dzięki środkom z dotacji celowej z rządowego programu „Bezpieczna +” i środkom własnym Gminy.

Szczegóły projektu można uzyskać w szkole Podstawowej w Trzebuni 12 273 45 29 lub stronie internetowej Gminy Pcim www.gminapcim.pl lub stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Trzebuni szkolatrzebunia.edupage.org

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl