Bank Żywności w Krakowie - rusza podprogram 2021 Plus

2023-05-18


logo:Bank Żywności w Krakowie, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Unia Europejska Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

 • 1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
 • 1410,00 zł dla osoby w rodzinie.

 

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

 • Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.
 • Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu.

Pomoc żywnościowa w gminie Pcim przekazywana jest za pośrednictwem współpracującej z Bankiem Żywności w Krakowie Organizacji Partnerskiej Lokalnej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu. Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 

W roku 2023 odbiór paczek żywnościowych odbędzie się w Centrum Usług Socjalnych w Stróży raz w miesiącu przez okres czerwiec-lipiec.

Pierwszy odbiór odbędzie się 15 czerwca 2023 roku.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE                                                                                                                                    

W ramach programu realizowane są również zajęcia dla osób zakwalifikowanych do projektu. Mają on formę bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących:

 • Przygotowania posiłków,
 • Dietetyki oraz zdrowego odżywiania,
 • Sprawnego zarządzania budżetem domowym,
 • Zapobiegania marnowaniu żywności,
 • Inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym, akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących.

Działania realizowane są przez Bank Żywności w Krakowie w siedzibie OPL lub w miejscu wyznaczonym przez organizację. Uczestniczą w nich podopieczni, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Termin oraz miejsca realizacji warsztatów będzie podany w dniu odbioru paczek żywnościowych.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

PODPROGRAM 2021 Plus

Podprogram 2021 Plus  jest kontynuacją poprzednich Podprogramów. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących.

Okres dystrybucji żywności: do końca sierpnia 2023

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
Paczka żywnościowa - to minimum kilka artykułów spożywczych (co najmniej 3) składających sie z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu.
Posiłek - to każde danie (śniadania, II śniadania, obiad, podwieczorek lub kolacja) przygotowane w OPL np. jadłodajniach, schroniskach, noclegowniach dla osób bezdomnych, z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np.catering).

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2021 Plus obejmuje żywność o łącznej wartości ok. 9,2 kg na osobę, w tym:

 1. Artykuły warzywne i owocowe:
 • powidła śliwkowe 0,3 kg
 1. Artykuły skrobiowe:
 •  makaron jajeczny 2 kg,
 1. Artykuły mleczne:
 • mleko UHT 2 l,
 1. Artykuły mięsne:
 • szynka wieprzowa 0,9 kg,
 1. Cukier:
 • cukier biały 2 kg,
 1. Tłuszcze:
 • olej rzepakowy 2 l,

 

Podsumowanie Podprogramu 2021

W ramach Podprogramu 2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu objął wsparciem żywnościowym 192 osoby  przekazując 5,135 ton żywności w formie paczek 1011 szt.

Podsumowanie Podprogramu 2019

W ramach Podprogramu 2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu objął wsparciem żywnościowym 297 przekazując 17,77540 t żywności w formie paczek 2219 szt.

Podsumowanie Podprogramu 2018

W ramach Podprogramu 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu objął wsparciem żywnościowym 396 przekazując 19,52658 ton żywności w formie paczek 2449 szt.

 

We współpracy z Bankiem Żywności dla osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono warsztaty edukacyjne: kulinarne, żywieniowe, ekonomiczne oraz dotyczące marnowania żywności.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl