Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego


Jeżeli szukasz szczegółowych informacji dotyczących Gminy Pcim z zakresu m.in. ludności, finansów, handlu, kultury, zdrowia, rynku pracy, szkolnictwa, turystyki - możesz je znaleźć w Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/kategoria/1647)

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl