Aktywne Ferie z GOKiS Pcim 2022

2022-01-04


Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu serdecznie zaprasza dzieci na AKTYWNE FERIE Z GOKiS PCIM.
Zapisu można dokonać na dwa odrębne tygodnie: tydzień pierwszy (17.01 - 21.01.2022 r.), tydzień drugi (24.01 - 28.01.2022 r.).
Każdy z tygodni to trzy wycieczki, a koszt jednego tygodnia to tylko 120zł/os.
Zapraszamy wszystkie dzieci chętne, które ukończyły 6 lat. Liczba miejsc ograniczona !!!

Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia feryjne jest dostarczenie do biura GOKiS w Pcimiu prawidłowo wypełnionej deklaracji uczetsnictwa dziecka wraz  ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia dot. covid-19 oraz uiszczenie stosownej opłaty.

Rodziców oraz opiekunów dzieci uprzejmie informujemy!
-  iż w związku z obowiązującym stanem epidemiologicznym obowiązkowo każdy z uczestników musi posiadać maseczkę oraz stosować się do aktualnie obowiązujących obostrzeń;
- przyjęte mogą zostać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych tj. kaszlu, kataru, gorączki bądż innych objawów wskazujących na zachorowanie oraz nie przebywające aktualnie w okresie organizowanych ferii na kwarantannie bądż izolacji. W przypadku jakichkolwiek zmian w w trakcie organizowanych ferii prosimy niezwłocznie o poinformowanie o zaistniałej sytuacji biuro GOKiS;
- dbając o bezpieczeństwo Państwa dzieci na potrzeby organizowanych wyjazdów sala kinowa oraz basen zostają udostępnione na wyłączność naszych grup; 

W razie pytań bądż wątpliwości prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Pcimiu pod nr. tel. 12/274 80 39
biuro GOKiS w Pcimiu czynne jest codziennie w godzinach 8-16, a niezbędne dokumenty ( deklaracje oraz oświadczenia ) dostępne są poniżej artykułu oraz w biurze GOKiS w Pcimiu.

Prosimy o zapoznanie się z  szczegółowymi zapisami Regulaminu Aktywnych Ferii 2022 ( dostępny poniżej w sekcji do pobrania ).

Plakat dotyczący oferty wyjazdów dla dzieci w okresie ferii zimowych. Zajęcia organizuje Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu pod honorowym patronatem Wójta Gminy Pcim Piotra Hajduka.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl