Małopolska doceniła społeczników Gminy Pcim w roku 2019!!!

2019-12-13


11.12.2019 r. podczas XXII Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych poznaliśmy tegorocznych zdobywców Nagród "Amicus Hominum" i "Kryształy Soli", wśród których znalazły się osoby i organizacje pozarządowe z Gminy Pcim.

Główną Nagrodę - Laureata „Amicus Hominum” w kategorii „Inicjatywa Młodych” otrzymała Beata Mirochna ze Stróży - „za wyjątkową i pełną zaangażowania działalność prospołeczną, podejmowanie i włączanie się w liczne akcje charytatywne na rzecz osób chorych, cierpiących i potrzebujących, w szczególności osób niepełnosprawnych. Za oddanie, wrażliwość, umiejętność godzenia ról ucznia i społecznika oraz propagowanie wśród rówieśników idei młodzieżowego wolontariatu”.

W czasie gali wręczono również nagrody dla organizacji pozarządowych „Kryształy Soli”. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Wyróżnienie „Kryształy Soli” w kategorii „Polityka Społeczna, Zdrowie, Działalność na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” przypadło Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym NADZIEJA ze  Stróży - za bezcenny, wieloletni wkład w działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. Za codzienną pracę i pomoc w pokonywaniu barier oraz zapewnianie osobom z niepełnosprawnościami „godnego życia” w aspekcie: fizycznym, społecznym, intelektualnym. Dla uzupełnienia dodamy, że Laureatem w tej kategorii zostało Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „NADZIEJA” z Nowego Sącza.

Wszystkim nominowanym, wyróżnionym i laureatom Gratulujemy i dziękujemy za pracę, trud i poświęcenie, które kryją się za tymi nagrodami!

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl