ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W III OTWARTYM GRAND PRIX POWIATU MYŚLENICKIEGO W SZACHACH „SZACHY NIEDZIELĄ”

2019-12-03


III OTWARTE GRAND PRIX POWIATU MYŚLENICKIEGO W SZACHACH
SZACHY
NIEDZIELĄ

 1. Cel zawodów
 • Rozwój szachów i integracja środowiska szachowego na terenie powiatu myślenickiego ze szczególnym uwzględnieniem rejonów nieaktywnych szachowo;
 • Szachowe uaktywnienie placówek oświatowych: szkoły, przedszkola;
 • Integracja rodziny przez wspólne spotkania przy szachownicy;
 • Zachęcenie dzieci, młodzieży i seniorów do gry w szachy, szachy jako sposób na spędzenie wolnego czasu.
 1. Organizator
 • Myślenicka Akademia Talentów
 • Ognisko TKKF w Dobczycach
 1. System rozgrywek
 • Cały cykl będzie składał się z 9 turniejów , które będą odbywały się  średnio co miesiąc, zawsze w innej gminie. W każdym z turniejów uczestnicy cyklu będą zbierali punkty do klasyfikacji generalnej. Dodatkowo w turniejach rozgrywanych w odległych, mało rozwiniętych szachowo gminach punkty liczone do klasyfikacji generalnej będą przemnażane przez 1,5 (tzw. BONUS). W ogólnej tabeli końcowej będą brane pod uwagę punkty
  z 7 najlepiej rozegranych turniejów.
 • Termin: grudzień 2019 – czerwiec 2020

- Wszystkie turnieje będą zaczynać się o godzinie 10:00 a zakończenie przewidywane jest na godzinę
14:30 – 15:00;
- Zapisy do turniejów na serwisie chessarbiter.com/turnieje.php lub mailowo pod adresem: sleczkabartosz1994@gmail.com. Zgłaszać można się również telefonicznie pod numerem 507 930 509;

- Osobiste potwierdzenie udziału w turnieju 09:00 – 09:45.

 • Grupy turniejowe

A – OPEN zgłoszony do FIDE

B – urodzeni w latach 2005-2009

C – urodzeni w roku 2010 i młodsi

W każdej z wyżej wymienionych grup odrębna klasyfikacja dla zawodników posiadających ranking
PZSzach =< 1400.

 • System turnieju: system szwajcarski, 7 rund, w grupie A tempo gry będzie wynosiło 10 minut na partię dla zawodnika + 5 sekund za każde wykonane posunięcie, w pozostałych grupach 15 minut na partię dla zawodnika
 • Wpisowe: junior 10zł, senior 15 zł
 • Nagrody: w poszczególnych turniejach cyklu puchary i nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych zawodników oraz najlepszej zawodniczki  i dla trzech najlepszych zawodników oraz najlepszej zawodniczki do rankingu PZSzach =< 1400 w każdej grupie. Pamiątkowe dyplomy i upominki za udział w turnieju dla wszystkich uczestników.

Dla zwycięzców klasyfikacji generalnej puchary oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Dodatkowo w każdym turnieju cyklu będzie prowadzona klasyfikacja rodzin, w której liczona będzie suma punktów uzyskanych przez członków rodziny o najbliższej linii pokrewieństwa
(rodzeństwo, rodzic, dziecko, dziadkowie, wnuki, prawnuki). Klasyfikowane będą rodziny,
z których w danym turnieju będą uczestniczyły minimum 2 osoby. Do klasyfikacji liczone będą punkty uzyskane maksymalnie przez cztery osoby z rodziny z najlepszym wynikiem punktowym. Najlepsza rodzina w każdym turnieju otrzyma puchar i nagrodę w postaci gry planszowej. W całym cyklu zostaną nagrodzone trzy najlepsze rodziny.

 1. Czas trwania  III Otwartego Grand Prix Powiatu Myślenickiego

Turnieje będą rozgrywane w niedziele. Cykl zostanie zainicjowany turniejem w Myślenicach
8 grudnia 2019. Finał Grand Prix odbędzie się w Dobczycach w czerwcu 2020. Wstępne terminy wszystkich turniejów znajdują się w harmonogramie.

L.p.

TERMIN

GMINA

MIEJSCE

UWAGI

1

GRUDZIEŃ
08.12

MYŚLENICE

Małopolska Szkoła Gościnności,
Myślenice ul. Zdrojowa 18

 

2

GRUDZIEŃ
22.12

WIŚNIOWA

Hala Sportowa GOKiS w Wiśniowej,
Wiśniowa 320

 

3

STYCZEŃ
do ustalenia

TOKARNIA

GOKiS w Tokarni,
Tokarnia 619

BONUS
(punkt 3 regulaminu)

4

LUTY
do ustalenia

PCIM

GOKiS w Pcimiu,
Pcim 563

 

5

MARZEC
do ustalenia

SIEPRAW

Hala Sportowa w Sieprawiu,
Siepraw ul. Jana Przytockiego 10

 

6

MARZEC
do ustalenia

SUŁKOWICE

Sułkowicki Ośrodek Kultury,
Sułkowice, ul. 1 Maja 70

BONUS
(punkt 3 regulaminu)

7

KWIECIEŃ
do ustalenia

LUBIEŃ

SP im. Jana Pawła II w Lubniu,

Lubień 885

 

8

MAJ
do ustalenia

RACIECHOWICE

SP nr 1 w Raciechowicach,
Raciechowice 106

 

9

CZERWIEC 07.06

DOBCZYCE

MGOKiS w Dobczycach,
Dobczyce ul. Szkolna 43

FINAŁ

 

Organizator zastrzega, że ilość turniejów i ich terminy mogą ulec zmianie.

 1. Patronat medialny
 • KMY.PL – lokalna telewizja internetowa, radio, portal informacyjny;
 • Gazeta Myślenicka;
 • ITV Myślenice;
 • MAT Myślenice;
 • Szachy w Dobczycach;
 • Szachy w Powiecie Myślenickim.
 1. Sponsorzy
 • Fundacja Orlen – sponsor Generalny Turnieju
 • Interaktywne Centrum Pszczelarstwa APRILANDIA;
 • Starostwo Powiatu Myślenickiego;
 • Władze lokalne poszczególnych gmin.
 1. Postanowienia końcowe
 • Wszystkie turnieje zostaną przeprowadzone przez licencjonowanych sędziów szachowych a ich decyzje będą ostateczne;
 • Organizator zapewnia sobie prawo do niezbędnych zmian w regulaminie;
 • Uczestnicy turnieju ubezpieczają się na własny koszt;
 • Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia zawodów sportowych, swojego wizerunku na potrzeby mediów społecznościowych, prasy, telewizji, radia oraz innych kampanii promocyjno-reklamowych prowadzonych przez organizatora - w myśl ustaw o ochronie danych osobowych i prawach autorskich.

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób uczestniczących
w
„III OTWARTYM GRAND PRIX POWIATU MYŚLENICKIEGO SZACHY NIEDZIELĄ.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy o sposobie i celu
w jakim przetwarzamy dane osobowe (dalej jako: „Dane”).

 • Administratorem Danych jest Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Dobczycach (dalej jako: „Klub”), z którym można się skontaktować wyszukując adres w Internecie.
 • Przetwarzamy Dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z organizacji zawodów, głównie dla celów statystycznych, promocji dyscypliny i sprawozdawczych.
 • Uczestnictwo w rywalizacji sportowej, którą organizujemy w oparciu o statut, kibicowanie
  i przebywanie w miejscu gry oznacza zgodę na przetwarzanie Danych w celach określonych powyżej.
 • Dostęp do Danych mają osoby upoważnione przez Klub do zarządzania nimi.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku przez organizatora w związku
  z promocją i organizacją turnieju.
NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl