Ogłoszenie Wójta Gminy Pcim

2019-12-03


Wojt Gminy Pcim zgodnie z art. 35 ust.l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości  informacje o wywieszeniu w terminie od 03.12.2019 r. do 24.12.2019 r w siedzibie Urzędu Gminy Pcim oraz na stronach: https://bip.malopolska.pl/ugpcim i gminapcim.pl  wykazu nieruchomosci przeznaczonych pod użyczenie.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl