Gminny Konkurs Poprawnej Pisowni w Szkole Podstawowej w Trzebuni!

2019-11-29


21 listopada 2019 r. w naszej szkole odbył się etap gminny Gminnego Konkursu Poprawnej Pisowni ORTOGRAFIA? INTERPUNKCJA? TO TAKIE PROSTE!, którego honorowym patronem był Wójt Gminy Pcim.

Wyniki uczestników różniły się nieznacznie. Wykazali się oni nie lada umiejętnościami ortograficznymi i interpunkcyjnymi, pisząc dyktando oraz rozwiązując test sprawdzający znajomość zasad pisowni.

W konkursie wzięli udział reprezentanci wszystkich szkół podstawowych z gminy Pcim.
    
Mistrzem poprawnej pisowni okazała się KINGA ŚLIWA (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Stróży). Drugie miejsce zajęła Julia Płoszczyca (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Stróży), a trzecie Milena Kubic (Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Pcimiu).
    
Wójt Gminy Pcim Piotr Hajduk oraz Dyrektor Zakładu Obsługi Szkół Bernadetta Żaba-Guśpiel wręczyli dyplomy i nagrody rzeczowe laureatom konkursu. Pozostali uczestnicy otrzymali drobne upominki.
    
Uroczystość uświetnili uczniowie naszej szkoły - Mikołaj Chlebda, Zuzanna Ostafin oraz Karol Ciuś, którzy zaśpiewali ortograficzne piosenki. Do występu  przygotowała ich Pani Iwona Rakoczy.  
    
Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Gminy w Pcimiu. Dziękujemy!
    
Pomysłodawcą oraz koordynatorem konkursu była Bożena Ciaputa,  nauczycielka języka polskiego.

 

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl