Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie

2019-11-13


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia iż, sprawa dotycząca wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z infrastrukturą, na terenie działki o nr 5164 w Pcimiu, gm.Pcim” z uwagi na skomplikowany charakter sprawy,  nie może być załatwiona w terminie.

Treść obwieszczenie poniżej  w "plikach do pobrania"

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl