Miasto Mszana Dolna poszukuje osoby na stanowisko Kierownika SPZOZ w Mszanie Dolnej

2019-10-10


OGŁOSZENIE


Burmistrz Miasta Mszana Dolna ogłasza trzeci konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej.  Oferty z dokumentami należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Mszana Dolna ul. Piłsudskiego 2 lub listownie na adres Urzędu Miasta Mszana Dolna (ul. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna) od dnia 07.10.2019r. do dnia 18.10.2019r. do godziny 15.00. Za termin złożenia dokumentów, w tym drogą pocztową przyjmuje się datę ich wpływu. Informacje o szczegółowych warunkach uczestnictwa w konkursie, wymaganych dokumentach oraz zasady przeprowadzenia konkursu znajdują się w ogłoszeniu o konkursie, zamieszczonym na stronie BIP Miasta Mszana Dolna.

Odnośnik do BIP Miasta Mszana Dolna: https://bip.malopolska.pl/ummszanadolna

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl