NABÓR DO MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ OSP PCIM

2019-09-27


Informujemy, iż prowadzony jest nabór kandydatów
do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Pcimiu.
Zapraszamy wszystkich chętnych chłopców i dziewczynki
powyżej 12 roku życia do wstąpienia w szeregi MDP

Co was czeka?

Czeka was seria spotkań tematycznych na których, gwarantujemy nie tylko zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu pożarnictwa czy pierwszej pomocy, ale również dobrą zabawę i możliwość wartościowego spędzania czasu. Będziecie poznawać sprzęt, uczyć się o jego możliwościach, będziemy opowiadać o pracy służb ratowniczych o wymaganiach i zagrożeniach, a prawie każdy przerobiony temat zakończymy zajęciami praktycznymi, których na pewno nie zabraknie. Będziemy odwiedzać jednostki innych służb ratowniczych m.in. PSP, okoliczne OSP, Policję czy też Wojsko. Mamy w planach wycieczki, obozy, zabawy. Będziemy przygotowywać się  do zawodów i konkursów.

Nauczymy Was jak pomagać i jak ratować ludzkie życie. Seria tematów sprawi, że będziecie umieli się zachować, gdy zajdzie potrzeba ratowania życia ludzkiego. Będziecie umieli wezwać pomoc i udzielić pomocy, a w przyszłości zasilić szeregi OSP Pcim i brać udział w akcjach.

Główne cele MDP to

• Podnoszenie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej
• Nauka zasad udzielania pierwszej pomocy
• Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez organizowanie zajęć sportowych oraz udział w zawodach
• Podejmowanie i realizacja innych zadań, które są pożyteczne dla OSP oraz społeczeństwa lokalnego

Będziemy się uczyć ciekawych rzeczy
Będziemy pokazywać ciekawe rzeczy
Będziemy poznawać sprzęt pożarniczy
Będziemy lać wodę
Będziemy ratować
Będziemy ćwiczyć
Będziemy wspólnie spędzać czas
BĘDZIEMY SIĘ DOBRZE BAWIĆ !!!!

Na kolejną zbiórkę zapraszamy 10 października 2019 roku o godz. 1630
w remizie OSP Pcim

Kontakt: 517-597-601 e-mail: bezpieczenstwo@pcim.pl

Do zobaczenia!

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl