Programy profilaktyczne Powiatu Myślenickiego

2019-08-21


Powiat Myślenicki przy współudziale gmin powiatu realizuje programy profilaktyczne wymienione poniżej

Profilaktyka Raka Płuc - program skierowany jest do mieszkańców zameldowanych na terenie gmin powiatu myślenickiego, którzy ukończyli 45 r.ż., nie chorują na choroby płucne i nie są objęte opieką poradni specjalistycznych zajmujących się chorobami płuc, oraz u których w ostatnim roku nie wykonywano badań RTG lub tomografii komputerowej. U osób spełniających powyższe kryteria zostanie wykonane badanie tomograficzne płuc. Przy odbiorze wyników pacjent będzie miał udzieloną edukacyjną poradę profilaktyczną obejmującą swoim zakresem tematycznym profilaktykę raka płuc i innych chorób układu oddechowego, w tym POChP i astmy oraz poradę lekarza specjalisty, obejmującą swoim zakresem analizę wyników badań TK. Badania wykonywane są w SPZOZw Myślenicach z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2, 32-400 Myślenice (szpital). Pacjenci umawiają się sami pod numerem telefonu: 12 273 03 36.

Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy- program skierowany jest do mieszkańców zameldowanych na terenie gmin powiatu myślenickiego: mężczyzn w wieku 45-75 lat i kobiet w wieku 55-75 lat. Warunkiem przystąpienia jest brak rozpoznanej choroby niedokrwiennej serca, nieprzebyty udar mózgu i zawał. U każdego uczestnika przeprowadzane są badania laboratoryjne (tzw.: „pakiet podstawowy”) tj.: lipidogramu, glukozy na czczo, fibrynogenu, HsCRP, IMT (ocena kompleksu intima-media w tętnicach szyjnych w badaniu dopplerowskim) oraz interpretacja wyników wraz z udzieleniem konsultacji psychologicznych oraz porad dietetycznych na temat aktywności fizycznej. U osób z podwyższonym ryzykiem sercowo–naczyniowym wykonywane jest oznaczenia wskaźnika uwapnienia naczyń wieńcowych (Coronary Calcium Score – CCS), badań echokardiograficznych oraz próby wysiłkowej. Badania wykonywane są w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. J.Pawła II, Budynek M IV Oddział Szybkiej Diagnostyki ul. Prądnicka.

Profilaktyka sepsy szczepienia przeciwko meningokokom typu C - program skierowany do dzieci w wieku od 1- 18 r.ż. zameldowanych na terenie gmin powiatu myślenickiego. Poniżej do pobrania lista przychodni POZ biorących udział w programie szczepień na terenie Powiatu Myślenickiego.

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl