KAPELA TRZEBUŃSKIE KLISZCZAKI


Trzebuńskie Kliszczaki to kapela wykonująca tradycyjną muzykę górali kliszczackich, która powstała w 2015 roku z inicjatywy Andrzeja Oskwarka. Poprzez badania etnomuzykologiczne wśród społeczności lokalnej jak również pozyskane archiwalne nagrania audio oraz transkrypcje Oskara Kolberga notowane w naszej gminie, budowany jest repertuar, najbardziej charakterystyczny dla dawnych zespołów ludowych z regionu.

Utrwalanie, pielęgnowanie i przedstawianie tradycyjnej kultury muzycznej wsi Trzebunia i całej gminy Pcim, stanowi bezcenną wartość dla nas i przyszłych pokoleń. Mimo tak krótkiego okresu działalności zespół już pojawił się w GOKiS w Pcimiu 20.12.2015 roku, prezentując kilka pastorałek i kolęd, a także wystąpił z Grupą Kolędniczą z Trzebuni na Powiatowym Przeglądzie Grup Kolędniczych w Dobczycach 24.01.2016 r.

Andrzej Oskwarek – śpiew,skrzypce (prym)

Józef Oskwarek – śpiew,skrzypce (sekund)

Szymon Ostafin – śpiew ,basy

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl