Wybory Sołeckie w Gminie Pcim 2019

2019-05-03


 

W Gminie Pcim wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na nową kadencję 2019 - 2024 odbyły się w dwóch turach: 24 i 31 marca bieżącego roku. Demokratyczne wybory mieszkańców Gminy zakończyły się następująco: w Sołectwie Stróża Dolna na stanowiso Sołtysa ponownie został wybrany pan Stanisław Firek, w Stróży Górnej pozostaje pani Grażyna Dyduła. Zmian nie dokonano także w Sołectwie Pcim Krzywica, gdzie stanowisko Sołtysa objęła pani Janina Szczepaniec oraz w Sołectwie Pcim Centrum gdzie mieszkańcy ponownie obdarzyli swoim zaufaniem pana Piotra Roga. Zmiany na stanowiskach Sołtysów zaszły w Trzebuni gdzie nowo wybranym Sołtysem został pan Andrzej Łyszczarz. Natomiast w  Sołectwie Pcim Sucha, którego Sołtysem przez prawie czterdzieści lat był pan Marian Kalisz, i który postanowił już nie kandydować, nowo wybranym Sołtysem została pani Magdalena Borowska. Wszystkim Sołtysom gratulujemy i życzymy owocnej pracy.   

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl