STERYLIZACJA WOLNO ŻYJĄCYCH KOTÓW


W związku z narastającym problemem wolno żyjących* kotów Urząd Gminy Pcim postanowił przeprowadzić w 2019 roku akcję sterylizacji kotek. Zabiegi te stanowią skuteczny sposób ograniczania bezdomności wśród zwierząt oraz niezbędny czynnik pozwalający zapanować nad zwiększaniem się populacji kotów wolno żyjących.
Koty wolno żyjące* - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności w stanie dzikim, element ekosystemu, ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się myszy i szczurów. Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi      w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r., dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia.

Urząd Gminy Pcim finansuje:

  • W 100% koszt sterylizacji kotów wolnożyjących.

Zasady przeprowadzania sterylizacji wolnożyjących kotów:

1. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie w Urzędzie Gminy Pcim pok. 11  wniosku
o dofinansowanie sterylizacji kota wolnożyjącego.

2. Na podstawie wniosku zostaje wydane zgłoszenie na zabieg sterylizacji.
3. Usługa sterylizacji wolno żyjącego kota będzie wykonywana, po doprowadzeniu zwierzęcia do weterynarza
z którym Gmina ma podpisaną stosowną umowę przez opiekunów  bądź osoby zainteresowane (
koszt dowiezienia    i odbioru zwierzęcia z gabinetu weterynaryjnego - we własnym zakresie).

4. Po odbiorze zwierzęcia należy wypuścić je w miejscu jego bytowania (zapytaj lekarza weterynarii o długość
rekonwalescencji kotki).

Adres przychodni weterynaryjnej świadczącej usługi w zakresie bezpłatnej sterylizacji :

Gabinetem Weterynaryjnym „Dobry Weterynarz”

32-400 Myślenice, ul. Matejki 11 A

Ilość zabiegów sterylizacji jest ograniczona wielkością środków zapewnionych na ten cel w budżecie gminy.

Informacje oraz wniosek można uzyskać w Urzędzie Gminy Pcim, pok.11, tel.122748050 wew. 18.

„Zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju  i swobodnego bytu…” /Art. 21 Ustawy o ochronie zwierząt/

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl