WARSZTATY MURALU - NABÓR DO PROJEKTU REGIO-MURAL KLISZCZACY ZAPRASZAMY!

2019-03-08


STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH „TALENT” zaprasza młodzież z terenu Gminy Pcim na warsztaty muralu pn. REGIO-MURAL KLISZCZACY

Projekt „Regio-mural Kliszczacy” skierowany jest do młodzieży klas V-VIII szkół z terenu Gminy Pcim.

Jest to projekt zderzający nowoczesne formy ekspresji z ważną w lokalnej społeczności tradycją regionalną. Głównym celem projektu jest powstanie graffiti regionalnego w widocznych i uczęszczanych miejscach gminy (przejście podziemne dla pieszych w Pcimiu, ekran starej Zakopianki między Stróżą a Pcimiem), narażonych na akty wandalizmu. Graffiti zostanie wykonane przez młodzież szkolną pod okiem doświadczonego grafficiarza.

Zgłoszeń można dokonać od dnia 11.03.2019 od godz. 17.00 do dnia 24.03.2019 poprzez wysłanie zgłoszenia na stronę projektu na Facebooku: https://www.facebook.com/regiomuralPcim

Kolejnym krokiem pozwalającym na udział w projekcie są poprawnie uzupełnione i podpisane karty zgłoszeń, które należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu (budynek OSP Pcim II piętro ).

Szczegółowe informacje dostępne w Regulaminie projektu - do pobrania poniżej  

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl