POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE

2019-05-31


ZARZĄDZENIE

WÓJTA GMINY PCIM

z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego

Na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 ze zm.), zarządzam:

§ 1

W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Raba w miejscowości Stróża, wprowadzam pogotowie przeciwpowodziowe dla Gminy Pcim od dnia 23 maja 2019 roku od godz. 4:00

Całodobowy dyżur pełnią członkowie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego
pod nr. 517 597 601.

 

§ 2

Na terenie Gminy należy:

  1. Realizować zadania ujęte w planie ochrony przed powodzią
  2. Monitorować poziom wody w rzece Raba, okolicznych potokach górskich i ciekach wodnych
  3. Dokonać sprawdzenia procedur, sprzętu i materiałów przeciwpowodziowych
  4. Przygotować siły i środki do ewentualnych działań

§ 3

Informacje o podjętych działaniach oraz sytuacji powodziowej na terenie gminy przekazywać do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pcimiu tel. 517 597 601

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi ds. Bezpieczeństwa

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

Wójt Gminy Pcim

Piotr Hajduk

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl