Sensor jakości powietrza

2018-07-11


Czujnik Airly sensor zanieczyszczenia powietrza mierzy poziom stężenia pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz PM 10, temperaturę powietrza, ciśnienie atmosferyczne i wilgotność powietrza. Sensor jakości powietrza ma charakter publiczno - edukacyjny, a uzyskane za jego pomocą dane ukazują aktualny stan powietrza.

Aktualna wizualizacja danych dla Gminy Pcim dostępna jest pod adresem:
https://map.airly.eu/pl/#latitude=49.75238&longitude=19.96981&id=3413

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl