Urząd Gminy w Pcimiu laureatem konkursu „Przyjazny Urząd”

2018-06-30


28 czerwca 2018 roku w Sali Rudniewa Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się uroczysta Gala IV edycji Konkursu „Przyjazny Urząd”. Organizatorem Gali, w której wzięli udział menedżerowie najlepszych instytucji administracji publicznej z całej Polski, był Quality Institute z Katowic.

Kapituła Konkursu, po raz kolejny, postanowiła przyznać przedmiotowe wyróżnienie urzędom administracji publicznej, które wyróżniają się jakością usług na rzecz klientów, innowacyjnością, kreatywnością i nowoczesnością. Decyzja Kapituły poprzedzona była wnikliwą analizą aplikacji konkursowych, której dokonał zespół złożony z naukowców specjalizujących się w problematyce administracji publicznej i zarządzania publicznego. W trakcie Gali dokonano oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu i wręczenia Znaków Jakości „Przyjazny Urząd” wszystkim wyróżnionym jednostkom.

Cieszymy się, że Urząd Gminy w Pcimiu znalazł się w gronie tych jednostek, które otrzymały znak jakości  „Przyjazny Urząd” - mówi Wójt Gminy Pcim Piotr Hajduk.

Należy zauważyć, że coraz większa liczba instytucji administracji publicznej zaczyna stosować w praktyce zarządzania rozwiązania, mechanizmy i zasady ukierunkowane na budowanie efektywnych relacji z klientem i generowanie wysokiego poziomu jego satysfakcji. Profesjonalizacja obsługi klienta, standaryzacja działań, automatyzacja procesów, której przejawem staje się m.in. koncepcja e-urzędu, dbałość o jakość usług - to czynniki, które wymuszają działania o charakterze doskonalącym. Konkurs „Przyjazny Urząd” ma na celu identyfikowanie i wyróżnianie tych jednostek sektora administracji publicznej, które w skali kraju działania takie podejmują najskuteczniej i najefektywniej.

Najlepsi z najlepszych, a zatem urzędy wyróżnione najwyższą liczną punktów, odebrały certyfikaty „Przyjazny Urząd”, a także pamiątkowe statuetki.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl