Ogłoszenie o wykazie nieruchomości komunalnej przeznaczonej pod użyczenie

2018-06-11


Wójt Gminy Pcim zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu w terminie od 11.06.2018 r. do 02.07.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pcim wykazu nieruchomości przeznaczonych pod użyczenie.

Pcim, dnia 11.06.2018 r.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl